ChristenUnie-bestuur: christelijke politiek vanuit kloppend hart

banner Congres 705x27502-04-2011 16:30 02-04-2011 16:30

De ChristenUnie is en zal een uitgesproken christelijke partij blijven. Dat stelt het Landelijk Bestuur in reactie op het evaluatierapport ‘Met hart en ziel’, geschreven door de commissie-Schipper die onderzoek deed naar het verlies van de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen. Partijvoorzitter Peter Blokhuis: ,,De ChristenUnie wordt gevormd door christenen die een passie hebben om, geïnspireerd door Gods Woord, iets te betekenen in deze wereld, die Gods wereld is. We willen als bestuur aan elke kiezer duidelijk maken: de ChristenUnie is nog steeds de partij die uitgesproken christelijke antwoorden geeft op de maatschappelijke vragen van deze tijd.” Op 14 mei houdt de ChristenUnie haar partijcongres waarin de voorstellen van het bestuur besproken worden.

Het bestuur komt in haar reactie ‘Met hart en ziel verder’ met voorstellen om het profiel en positionering van de partij te versterken. Geen plannen om het roer radicaal om te gooien, maar om adequaat te reageren op de huidige situatie van het land en de partij. Blokhuis: ,,We hebben goed geluisterd naar wat er bij onze kiezers leeft. Kiezers willen het warme kloppende hart van de christelijke politiek zien.”

Daarbij hoort een constructieve opstelling richting het huidige kabinet waar de ChristenUnie geen deel meer van uitmaakt. Blokhuis:,,De fractie zal elk voorstel van dit kabinet constructief beoordelen en waar mogelijk steunen. Dat hebben we altijd gedaan. Maar niet zonder kritiek: als het speciaal onderwijs hard wordt getroffen of het persoonsgebonden budget van kwetsbare mensen wordt aangetast, zullen we alternatieven aandragen.”

De uitgesproken christelijke politiek van de ChristenUnie krijgt scherpte in de immateriële agenda. Blokhuis: ,,We zijn nog steeds tegen abortus. Maar we zouden al heel blij zijn als de grens voor legale abortus met enkele weken verlaagd zou worden en daardoor de aantallen zullen afnemen. En ook de vervroegde selectie op het syndroom van Down bij ongeboren leven is onverteerbaar en vraagt van ons een weerwoord. De inzet van Esmé Wiegman in dit debat is indrukwekkend en overtuigend.”

Het bestuur gaat flink inzetten op de opbouw van de partij. Daartoe gaat het bestuur onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om van de ChristenUnie een ledenpartij te maken. Blokhuis: ,,Als partij willen we graag korte lijnen tussen kiezer, leden, bestuur en volksvertegenwoordigers. We gaan onderzoeken of een ledenpartij daar betere mogelijkheden voor biedt dan de huidige verenigingsstructuur.” Verder wil de ChristenUnie kerken en christelijke geloofsgemeenschappen uitdagen om hun maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid weer op te nemen

Blokhuis: ,,God heeft ons op deze wereld geplaatst om er iets voor te betekenen. Mede naar aanleiding van de laatste verkiezingsuitslagen hebben we ons fundamentele vragen gesteld als bestuur. De antwoorden daarop zijn ook fundamenteel: we vinden dat er anno 2011 nog zoveel reden is om de handen als christenen ineen te slaan en onze verantwoordelijkheid op te nemen. We hebben een diep verlangen naar gerechtigheid in deze wereld. Dat maakt de ChristenUnie zo’n unieke partij.”

 

Labels
Bestuur

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > april

Geen berichten gevonden