Voordewind: Asscher misbruikt zijn macht

onderwijs07-04-2011 18:39 07-04-2011 18:39

De ChristenUnie vindt dat de Amsterdamse onderwijswethouder Asscher zijn boekje te buiten gaat met het dreigement om geld voor schoolhuisvesting te bevriezen. De wethouder probeert via een omweg de greep van de overheid op schoolbesturen te vergroten.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Ik vind het een vorm van machtsmisbruik om geld voor onderwijshuisvesting hiervoor te gebruiken. Asscher is verantwoordelijk voor de huisvesting, maar mag zijn huisvestingsgeld niet oneigenlijk gebruiken. De scholen zijn verantwoordelijk voor goed onderwijsaanbod. De problemen waar de wethouder tegenaan loopt zie ik en begrijp ik. We moeten goed bekijken of het vmbo-aanbod voldoende is. Maar het is aan de minister en de inspectie om de scholen aan te spreken.”

De ChristenUnie heeft eerder al aandacht gevraagd voor het onder druk zetten van schoolbesturen via geld voor onderwijshuisvesting. In krimpgebieden zijn voorbeelden van gemeentebesturen die scholen via het huisvestingsbudget onder druk zetten om te fuseren. Voordewind: ,,Er blijft al jaren veel te veel geld op de plank liggen bij gemeenten voor onderwijshuisvesting, ongeveer 300 miljoen euro.”

Voordewind wil dinsdag bij het Vragenuurtje van de minister weten of zij bestuurders wil aanspreken op deze vorm van oneigenlijk geldgebruik. Ook wil het Kamerlid aandacht vragen voor het geld dat op de plank blijft liggen voor onderhoud van schoolgebouwen.

 

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > april

Geen berichten gevonden