Het UWV stelt uitbetaling uitkeringen 10 dagen uit

NB_197873-rollator_61014-04-2011 17:58 14-04-2011 17:58

Cynthia Ortega-Martijn heeft haar zorgen geuit aan het adres van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de latere uitbetalingsdatum van uitkeringen door het UWV. "Hierdoor komen juist de mensen die al kwetsbaar zijn in serieuze problemen!", aldus mevrouw Ortega.

 

Vragen van Cynthia Ortega-Martijn aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de latere uitbetalingsdatum van uitkeringen door het UWV.

1. Bent u op de hoogte van de op 4 april 2011 verstuurde brief waarin het UWV naar cliënten toe aankondigt om vanaf juni 2011 de uitbetaling van uitkeringen pas op de 23e in plaats van rond de 15e van de maand te verrichten?

2. Om welke redenen wil het UWV vanaf juni 2011 de uitbetaling van uitkeringen voortaan op de 23e in plaats van rond de 15e van de maand te verrichten? Vindt u met ons dat het UWV in het kader van een goede informatievoorziening aan de cliënten ook informatie had moeten verstrekken over de redenen voor de wijziging van de uitbetalingsdatum van de uitkeringen? Waarom werden de cliënten door het UWV niet geïnformeerd over de redenen voor de latere uitbetalingsdatum van de uitkeringen?

3. Ziet u met ons de problemen in die kunnen ontstaan als cliënten pas later in de maand hun uitkering ontvangen, terwijl zij in de tussentijd worden geconfronteerd met rekeningen voor diverse vaste lasten? Indien niet, waarom beschouwt u dit dan niet als een probleem? Bent u zich er tevens van bewust dat cliënten het jaarlijkse vakantiegeld waarnaar het UWV in haar brief verwijst vaak al moeten benutten voor andere jaarlijkse rekeningen, zodat dit geld niet kan worden gebruikt om de aangekondigde latere uitbetaling van de uitkeringen te overbruggen?

4. Bent u met ons van mening dat in dit licht de termijn van twee maanden totdat het UWV overgaat tot een latere uitbetaling van de uitkeringen te kort is voor cliënten om een passende oplossing te kunnen vinden? Bent u bereidt om bij het UWV aan te sturen op een langere overgangstermijn of welke mogelijkheden ziet u om aan cliënten een tijdelijke overbrugging te verstrekken voor de periode in de maand juni die tussen de oude en de nieuwe uitbetalingdatum valt? Zo nee, waarom ziet u hiervoor dan geen mogelijkheden?

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Het UWV stelt uitbetaling uitkeringen 10 dagen uit'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > april

Geen berichten gevonden