ChristenUnie vreest stop Wajong contracten door UWV jobcoach protocol

ortega_wajong127-04-2011 18:29 27-04-2011 18:29

Cynthia Ortega-Martijn heeft deze week schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld over het beperken van de mogelijkheden voor begeleiding van Wajongers op de werkvloer.

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister vanSociale Zaken en Werkgelegenheid over het beperken van de mogelijkheden voor begeleiding van Wajongers op de werkvloer.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat brancheorganisatie BoaBorea op 18 april 2011 heeft verstuurd aan haar leden over de voorgenomen wijzigingen van het UWV met betrekking tot het jobcoach protocol?

2. Bent u het met ons van mening dat het onwenselijk is als contracten van Wajongers in de toekomst na drie jaar niet worden voortgezet, omdat er als gevolg van de voorgenomen wijzigingen van het UWV in het jobcoach protocol na drie jaar minder mogelijkheden voor begeleiding van de Wajongers op hun werkplek zullen zijn? Waarop is de keuze voor het niet meer voorzetten van de begeleiding na een periode van drie jaar gebaseerd?

3. Denkt u dat het grotendeels beperken van de begeleiding door jobcoaches tot drie jaar er toe kan leiden dat werkgevers het contract van Wajongers vaker niet zullen voortzetten? Zo nee, waarom verwacht u niet dat dit zal gebeuren? Hoe gaat u voorkomen dat werkgevers Wajongers na drie jaar geen voortzetting van het contract meer bieden, zodat werkgevers dan een andere Wajonger kunnen aannemen waarvoor er dan wel weer begeleiding van een jobcoach is?

4. Bent u het met de verwachting van BoaBorea eens dat een verlaging van het regime tot 10% problematische gevolgen zal hebben voor de Wajongers met een zware problematiek en voor Wajongers met kleine contracten tot 24 uur? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de zorgen van BoaBorea over de gebrekkige uitvoering voor wat betreft de trage verweking van verzoeken en de matige inhoudelijke onderbouwing van het UVW als er beroep wordt gedaan op de huidige uitzondermogelijkheden die het jobcoach protocol biedt? Hoe gaat u er voor zorgen dat de uitvoering hiervan door het UWV wordt verbeterd?

6. Bent u bereid om het aangepaste jobcoach protocol van het UWV voor inwerkingtreding aan de Kamer zenden? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

Labels
Cynthia Ortega

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie vreest stop Wajong contracten door UWV jobcoach protocol'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > april

Geen berichten gevonden