ChristenUnie vreest prijsstijging volkswoningen BES eilanden

68327_bonaire_vlag_61027-04-2011 18:41 27-04-2011 18:41

Deze week zijn door de kamerleden Cynthia Ortega en Arie Slob schriftelijke vragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën over de positie van de woningcorporatie op Bonaire (Fundashon Cas Bonairiano) in verband met de dreigende stijging van de kostprijs van een nieuw te bouwen volkwoningen.

Schriftelijke vragen van de leden Ortega-Martijn (ChristenUnie) en Slob (ChristenUnie) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën over de positie van de woningcorporatie op Bonaire (Fundashon Cas Bonairiano).

  1. Bent u van op de hoogte dat in verband met de nieuwbouw van 101 volkswoning te Nieuw-Amsterdam Bonaire de directie van Fundashon Cas Bonairiano (FCB) op een onvoorzien probleem is gestuit, namelijk dat zij niet meer vrijgesteld worden van invoerrechten, waardoor de kostprijs fors hoog zal uitvallen? Hoe komt het dat zij hiervan niet op de hoogte waren? Op welke manier is met hen gecommuniceerd over de veranderingen die van invloed kunnen zijn op de kostprijs?
  2. Hebt u zicht op de invloed van invoerrechten en ABB op de kostprijs van een nieuw te bouwen volkwoning? Is de invloed o.a. te wijten aan het feit dat er veel ingevoerd wordt vanuit Curaçao en dat de producten al belast zijn met OB? Hebt u al invulling gegeven aan de toezegging uit het debat bij de behandeling van de Belastingwet BES om uit te zoeken wat deze dubbele belasting zal betekenen voor de koopkracht op de BES-eilanden? Wanneer zult u de Kamer hierover informeren?
  3. Bent u met ons van mening dat mede gezien het feit dat 52% van de huurders van sociale woningen de huur niet kunnen betalen doordat hun inkomen niet toereikend is mede door de hoogte van het minimumloon op Bonaire en de onderstand op respectievelijk $700 en $ 300/400, het niet wenselijk is dat de kostprijs verder stijgt waardoor de FCB met een forse onrendabele top komt te zitten.
  4. Klopt het dat voor 10 oktober 2010 het voor FCB voor de bouw van volkswoningen mogelijk was om vrijstelling van invoerrechten te krijgen? Waarom is dit niet meer van toepassing? Bent u bereid om dezelfde faciliteiten die Nederlandse coöperaties op verzoek hebben zoals: vrijstellingen c.q. kwijtscheldingen van verscheidene belastingen of heffingen van toepassing te laten zijn op FCB? Indien niet, ziet u mogelijkheden om binnen de huidige belastingwet BES vrijstelling van invoerrechten te verlenen of anderszins de Belastingwet BES aan te passen?
  5. Hoe komt het dat FCB niet vrijgesteld is van de Algemene Besteding Belasting (ABB) op o.a. aanneemsommen van nieuwbouw, terwijl het hierbij gaat om een sociale onderneming die geen winstoogmerk heeft? Bent u bereid om doormiddel van een ministeriële regeling conform artikel 6.11 lid 2 alsnog vrijstelling te verlenen? Indien niet, welke andere mogelijkheden ziet u om recht te doen aan de bijzondere positie van FCB, zodat er betaalbare volkswoningen gebouwd kunnen blijven worden?
  6. Klopt het dat FCB geen gebruik kan maken van projectsteun uit CFV. Indien niet, op welke andere manier wordt erin voorzien, indien er behoefte is aan ondersteuning? Is het de bedoeling dat in de toekomst FCB aan dezelfde eisen moet voldoen als woningcorporaties in het Europees deel van Nederland? Indien wel: welke tijdpad is daarvoor afgesproken?

 

Labels
Cynthia Ortega
Koninkrijksrelaties

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > april

Geen berichten gevonden