ChristenUnie wil nieuw weegpunt voor bezuinigingen passend onderwijs

dinsdag 10 mei 2011 17:08

De onderbouwing van de bezuinigingen op het passend onderwijs staat volgens de ChristenUnie op losse schroeven nu bekend is geworden dat het kabinet de groei van het aantal zorgleerlingen sterk heeft overdreven. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “De minister heeft lange tijd de bezuinigingen verdedigd door te stellen dat er een ‘explosieve groei’ van het aantal rugzakjes zou zijn en een ‘onhoudbaar systeem van indicatiestelling.’ De groei is in werkelijkheid veel lager. De argumenten van de minister gaan niet meer op. Met de nieuwe cijfers in de hand zal de minister opnieuw moeten kijken naar de bezuinigingen op het passend onderwijs.”

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het kabinet de groei van het aantal zorgleerlingen sterk heeft overdreven.

  1. Kent u het bericht “Kabinet de fout in met groei aantal zorgleerlingen”?[1]
  2. Kunt u de Kamer informeren op welke wijze de berekening van 65% groei van het aantal zorgleerlingen tot stand gekomen is? Welke definities hanteerde de minister voor zorgleerlingen?
  3. Is de minister bekend met het feit dat diverse organisaties, zoals de CG-Raad in een opinieartikel in de Volkskrant van 9 maart 2011[2], en de krant 7days op 11 maart 2011 reeds gewezen hebben op de onjuiste beeldvorming op basis van de cijfers van de minister? Waarom heeft het twee maanden geduurd voordat deze fout werd erkend?
  4. Kan de minister aangeven op welke wijze de berekening van 15% zorgleerlingen tot stand is gekomen? Wat is hiervan de verdeling over de verschillende onderwijstypen, en de verschillende clusters? Hoe groot is de groei van het rugzakje geweest in clusters 2, 3 en 4?
  5. Bent u van mening dat het bijgestelde cijfermateriaal de onderbouwing van de bezuinigingen op passend onderwijs op de langere termijn heeft aangetast? Erkent u dat zowel de bezuinigingsplannen als de systematiek van Passend Onderwijs gebaseerd zijn op onjuiste aannames op basis van onjuiste cijfers?
  6. Erkent u dat er geen sprake is van een ‘explosieve groei’ en van een ‘onhoudbaar systeem van indicatiestelling’, als er inderdaad slechts een groei van 15% geweest is in het aantal geïndiceerde zorgleerlingen? Erkent u dat de groei met deze nieuwe cijfers lager was dan de groei van het aantal indicaties in de jeugdzorg en de AWBZ voor jongeren in dezelfde periode? Klopt de eerdere analyse dat de landelijke indicatiestelling niet effectief is gebleken nog wel?
  7. Is de minister bereid om op basis van de nieuwe correcte informatie opnieuw te kijken naar voor- en nadelen van landelijke indicatiestelling per cluster?
  8. Op welke wijze gaat de minister opnieuw kijken naar de bezuinigingen op passend onderwijs, nu blijkt dat de groei slechts een kwart is geweest van de eerder ingeschatte groei waar de bezuinigingen op waren gebaseerd? Bent u bereid nieuw onderzoek te doen naar het aantal zorgleerlingen, de effecten van de huidige indicatiestelling en de financiering van onderwijs aan zorgleerlingen?

 


[1] Volkskrant, 10 mei 2011
[2] Volkskrant website, 9 maart 2011, http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8005/Rugzak_krijg_je_echt%20%20_niet_zomaar

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > mei

Geen berichten gevonden