ChristenUnie kritisch over bezuiniging op wissels

1010727.JPG12-05-2011 17:15 12-05-2011 17:15

ProRail overweegt ruim 2000 wissels te slopen om zo’n 40 mln. kosten te besparen. Dit blijkt uit een intern rapport waar OV-magazine de hand op heeft gelegd. Tweede Kamerlid Arie Slob is geschrokken van de plannen en heeft Kamervragen gesteld aan minister Schultz van Haegen. Arie Slob: “Kostenbesparing is natuurlijk prima, maar het woord reiziger moet je echt met een vergrootglas zoeken in het rapport. Het enige wat er staat is dat ProRail een simpeler spoor wil, maar wat de reiziger daarmee opschiet blijft onduidelijk.”

“We gaan toch ook niet zomaar afslagen van snelwegen afsluiten omdat dat onderhoud scheelt? Ik wil eerst een fatsoenlijke analyse wat dit nu betekent voor de reiziger en een inspraakprocedure waarbij ook reizigersorganisaties en vervoerders hun mening kunnen geven.”, aldus Slob.

Volgens de ChristenUnie zijn wissels juist hard nodig voor het opvangen van verstoringen. “We moeten niet te afhankelijk worden van een klein aantal wissels want dan zijn verstoringen nauwelijks meer op te vangen. Je moet dan ook bereid zijn om veel meer geld te steken in het onderhoud van deze wissels zodat ze niet kapot gaan”, aldus Slob. ProRail denkt de onderhoudskosten te kunnen verlagen met minder wissels. Slob: “Volgens mij rekent ProRail zich rijk. Wissels die vaak gebruikt worden storen ook het vaakst”.

Het rapport is vooral vanuit een technische invalshoek geschreven met als uitgangspunt kostenbesparing. “Ik noem dit inputsturing in plaats van sturen op output, op het resultaat voor de reiziger. Wat betreft de ChristenUnie moet de reiziger voorop staan. Het spoor kan vast goedkoper, maar een plan om zo grootschalig wissels te slopen moet eerst in de Kamer worden besproken”.

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur & Milieu over de plannen van ProRail om een groot aantal wissels te slopen.

  1. Kent u het bericht ProRail: ‘sloop dure wissels’[1] en kunt u het rapport “Saneren wissels; kostenprognose besparingen en achtergrondinfo over wissels’ ” naar de Kamer sturen?
  2. Klopt het dat het rapport geen analyse bevat van de gevolgen voor de bijsturing, de benodigde transfercapaciteit op stations en de kosten voor de reiziger als gevolg van extra overstappen en de grotere impact van verstoringen?
  3. Kunt u onderbouwen waarom de reiziger met een hoofdletter R er op vooruit gaat met dit plan waarin deze reiziger zelfs nauwelijks wordt genoemd en louter kostenreductie centraal staat?
  4. Deelt u de mening dat bij plannen voor sloop van wissels niet alleen naar de huidige dienstregeling moet worden gekeken, maar ook naar mogelijke wensen voor toekomstige dienstregelingen? Zo ja, gaat u dit plan daarop toetsen?
  5. Waarom is in het rapport niet gekeken naar mogelijkheden om de onderhoudskosten per wissel te verlagen in plaats van het schrappen van wissels?
  6. Deelt u de mening dat wissels die het vaakst gebruik worden ook het meest storen en dat een spoorwegnet met minder wissels dus ook meer onderhoud per wissel betekent? Waarom is dit niet meegenomen in de berekening van de kostenbesparingen en is juist op het punt van de integrale kosten geen vergelijking gemaakt met Japan?
  7. Herinnert u zich uw toezegging dat het saneren van wissels geen onderdeel is van de 160 miljoen besparingen op het spoor? Betekent dit dat eventuele besparingen op wissels beschikbaar blijven voor investeringen op het spoor?
  8. Bent u bereid reizigersorganisaties en vervoerders advies te vragen over dit plan en de resultaten hiervan voor te leggen aan de Kamer?

 


[1] OV-magazine, 12 mei 2011

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > mei

Geen berichten gevonden