'Maiden-speech' Carola Schouten: behoud veelzijdigheid HBO

20110524-Carola-Schouten-in-Kamer-124-05-2011 21:38 24-05-2011 21:38

Vanavond heeft Carola Schouten haar 'maiden-speech' als kersvers kamerlid mogen afsteken. Na haar bijdrage ontving zij felicitaties van de kamerleden en klonken vele complimenten. Kamervoorzitter Verbeet complimenteerde haar met de woorden: 'alsof u hier al jaren rondloopt, geweldig!' Hieronder de bijdrage van ons nieuwe kamerlid in het HBO debat.

De ChristenUnie is van mening dat zowel studenten als werkgevers erop moeten kunnen vertrouwen dat het niveau van een HBO opleiding gegarandeerd is. Tweede Kamerlid Carola Schouten waarschuwt de staatssecretaris in haar maidenspeech: “De incidenten die in het hoger onderwijs aan het licht zijn gekomen geven onvoldoende reden te denken dat het hele HBO-onderwijs onder de maat is. De staatssecretaris lijkt dit beeld helaas wel te geven in zijn brief aan de Kamer. Als hij niet uitkijkt, draagt hij zo zelf bij aan de devaluatie van een HBO-diploma.”

De ChristenUnie kan zich vinden in het voorstel van de staatssecretaris om het aantal bachelors terug te dringen tenzij dit betekent dat bijvoorbeeld profilering van het onderwijs vanuit religieuze overwegingen wordt teruggedrongen. “Er zijn nu bijna 1200 opleidingen, enige stroomlijning daarbij is zeker mogelijk en wenselijk. Maar dit mag niet betekenen dat de differentiatie en de profilering van het onderwijs, bijvoorbeeld vanuit levensbeschouwelijke overwegingen, wordt teruggedrongen. Ik verwacht daarom van de regering dat zij het behoud van diversiteit en identiteit als uitgangspunt nemen bij het verminderen van het aantal bacheloropleidingen.”, aldus Schouten.

Opleidingsniveau van docenten
Het verhogen van het algehele opleidingsniveau van docenten onderschrijft de ChristenUnie, maar het voorstel van de staatssecretaris dat honderd procent van de docenten een mastergraad moet hebben is onrealistisch. Schouten: “Onrealistisch, maar ook onwenselijk. Met deze maatregel is de kans groot dat je parttime docenten, afkomstig uit het bedrijfsleven, wegjaagt. Terwijl praktijkervaring juist in het HBO ontzettend belangrijk is. Bovendien zijn er opleidingen waar een mastergraad helemaal niet mogelijk is.” De ChristenUnie zal een motie indienen waarin zij de regering verzoekt de doelstelling naar een realistisch niveau bij te stellen.

Bekijk hier het debat terug op Debat Gemist.

Labels
Carola Schouten

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > mei

Geen berichten gevonden