Slob: Kabinet regeert met rood potlood

2009 Arie Slob09-06-2011 20:01 09-06-2011 20:01

Bezuinigen is onvermijdelijk, maar de klappen die het kabinet uitdeelt, komen terecht bij mensen die geen klappen meer kunnen hebben, meent ChristenUnie-fractievoorzitter Slob. „Het kabinet kiest de makkelijkste weg.”

Zeker, hij snapt de bezuinigingsopgave waar de regering voor staat. Slob: In ons verkiezingsprogramma snoeiden we ook 16 miljard euro aan overheidsuitgaven weg. Bovendien maakt het kabinet bij zijn bezuinigingspakket van 18 miljard euro dankbaar gebruik van een sanering van 3 miljard waartoe het vorige kabinet, met daarin de ChristenUnie, al had besloten.”

Waar Slob vooral moeite mee heeft, is „dat het lijkt alsof het halen van al die bedragen voor dit kabinet belangrijker is dan de vraag waar de gevolgen van die bezuinigingen precies neerslaan.” Slob: „Dit kabinet is aan het regeren met een rood potlood in de hand. Het streept van alles weg, maar zonder visie.”

Donderdagavond, als de Tweede Kamer –op initiatief van de PvdA– met premier Rutte debatteert over de effecten van de kabinetsbezuinigingen voor met name de zwakkeren in de samenleving, wil Slob Rutte daarover graag aan de tand voelen.

„Juist kwetsbare groepen worden nu onevenredig hard getroffen. De maatregelen stapelen zich daar op: passend onderwijs, de regeling voor jonggehandicapten, de sanering van het pgb (persoonsgebonden budget, MtB), de beperking van het kindgebonden budget tot twee kinderen; er zijn gezinnen die door verschillende bezuinigingen tegelijkertijd worden getroffen. Dat moeten we niet willen. Ik kom zelf uit een gezin met een gehandicapte zus die we, destijds nog zonder pgb, tot haar 21e zelf thuis hebben kunnen verzorgen. Dat ging allemaal maar nét. Maar de spankracht van gezinnen houdt gewoonweg een keertje op.”

De uitgaven aan het pgb en de kinderopvang, waar het kabinet nu op bezuinigt, groeiden juist hard in de periode waarin de CU meeregeerde.

„De bizarre verhoging van de kinderopvangsubsidies, niet in de laatste plaats voor hogere inkomensgroepen, was een uitwerking van een besluit dat CDA-minister De Geus in het kabinet daarvoor al had genomen en waar wij van meet af aan tegen zijn geweest. En uiteraard ben ik ook best bereid kritisch naar de pgb’s te kijken; als ik hoor dat er nu geld wordt verstrekt na slechts een telefonische intake, frons ik de wenkbrauwen. Het kabinet kiest er echter voor om het pgb voor 90 procent van de ontvangers compleet te schrappen. Zorg in natura blijft mogelijk, wordt er dan gezegd. Maar dan moet die zorg wel voorhanden zijn. Anders is er geen ontsnapping mogelijk, Dat lijkt nu te gebeuren. Nog nooit in mijn politieke carrière kreeg ik zo veel mailtjes, telefoontjes en brieven van mensen die geen uitweg meer zien. Werkelijk ongekend.”

Waar moet er volgens u dan wel op worden bezuinigd?

„Dit kabinet kiest ervoor om het hele terrein van de woningmarkt onaangeroerd te laten, waardoor subsidies voor dure huize van rijke mensen in stand worden gehouden. Handen af van dit heilige huisje, lijkt het credo. Ook durft men vooralsnog de discussie niet aan te gaan over de vraag of we in de toekomst als overheid voor alle kosten moeten blijven opdraaien die burgers ook zelf kunnen zien aankomen, zoals rond het ouder worden. We moeten nuchter zijn en constateren dat de bekostiging van veel van wat nu als een verworvenheid wordt beschouwd, vanwege de vergrijzing door haar hoeven zakt.

Anderzijds kiest het kabinet wél voor makkelijke bezuinigingen die de meest kwetsbaren treffen. Dit is dus een bezuinigingskabinet geworden, in plaats van een kabinet dat durft te hervormen. Ik wil van de premier horen of dit nu werkelijk de maatvoering is die zijn regering voorstaat. Ik mis een duidelijke visie op mens en samenleving. En als dat wat we nu zien die visie is, dan is dat in ieder geval geen visie waar wij als christelijke partij achter kunnen staan.”

(bron: www.refdag.nl)

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > juni

Geen berichten gevonden