Ortega-Martijn voorkomt sluiting Duitse en Belgische Bureaus

Cynthia Ortega-2011-web14-06-2011 17:32 14-06-2011 17:32

De Tweede Kamer heeft unaniem de gezamenlijke motie van ChristenUnie en PVV gesteund waarmee de sluiting van Bureaus Belgische en Duitse Zaken voorlopig uitgesteld is. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: “Dit is een steun in de rug van de grensregio’s. Deze bureaus doen veel goed werk en zorgen ervoor dat grensarbeid mogelijk blijft. Grensarbeiders hebben namelijk vaak te maken met verschillende gecompliceerde sociale regelgeving die hen kan weerhouden om over de grens te werken. Dat moeten wij niet willen gezien de verwachte krapte op de arbeidsmarkt.”

De Tweede Kamer heeft de volgende motie van de leden Van den Besselaar (PVV) en Ortega-Martijn (ChristenUnie), mede ondertekend door de leden Huizing (VVD) en Vermeij (PvdA), aangenomen:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet de persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders via de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken wenst te beëindigen als onderdeel van de invulling van de taakstelling op het SZW-domein;

overwegende, dat grensarbeiders te maken hebben met een aantal gecompliceerde sociale zekerheidssystemen, zoals van het woonland, van het werkland en vanwege de Europese verordening 883/2004;

verzoekt de regering in de komende tijd te onderzoeken of e-dienstverlening in deze complexe situaties kan worden ingevoerd en wanneer dit slaagt te komen tot een stapsgewijze afbouw van de huidige activiteiten van de grensbureaus,

verzoekt tevens te onderzoeken of en in hoeverre provincies en Euregio’s bereid zijn deze Bureaus mede te financieren, waarbij de omvang van deze bijdragen het tempo van de afbouw kunnen vertragen,

verzoekt voorts na te gaan welke werkzaamheden van de Bureaus tegen kostprijs kunnen worden uitgevoerd en verzoekt ten slotte de regering een definitief besluit over opheffing van de Bureaus niet eerder te nemen dan in het kader van de begroting 2014,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van den Besselaar
Ortega-Martijn
Huizing
Vermeij

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > juni

Geen berichten gevonden