Schouten: regie over je eigen brievenbus!

20110524-Carola-Schouten-in-Kamer-115-06-2011 11:12 15-06-2011 11:12

De ChristenUnie is fel tegen het voorstel van de regering om de afmeldregeling voor geadresseerd reclamedrukwerk uit de wet bescherming persoonsgegevens te schrappen. Tweede Kamerlid Carola Schouten: “Elke keer als een bedrijf een burger ongevraagd lastig valt met geadresseerde reclame, moet duidelijk worden vermeld hoe de ontvanger kan zorgen dat hij daar in de toekomst geen last meer van heeft.” De regering stelt juist voor om dit uit de wet te schrappen.

Kamerlid Schouten benadrukt in het debat over de wet bescherming persoonsgegevens dat het handhaven van de afmeldregeling geheel in lijn is met het beleid op het gebied van telemarketing: “Het ‘bel me niet-register’ is een mooi voorbeeld hoe de burger zelf de regie heeft over het wel of niet ontvangen van telefonische aanbiedingen. Op dezelfde manier moeten we ook de regie over onze eigen brievenbus behouden. Privacy gaat wat de ChristenUnie betreft boven commercie.”

Het ChristenUnie Tweede Kamerlid Schouten heeft het volgende amendement ingediend om te voorkomen dat de afmeldregeling uit de wet bescherming persoonsgegevens wordt geschrapt:


Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

Amendement van de leden Schouten (ChristenUnie) en Recourt (PvdA) ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15

Ontvangen 14 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, vervalt het derde onderdeel.

Toelichting:

Dit amendement strekt ertoe om artikel 41, vierde lid, van de Wbp te handhaven.

Artikel 41, lid 4, Wbp, regelt dat betrokkene elke keer dat hij in verband met direct marketing wordt benaderd wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet. Hiermee wordt de burger bij uitstek in de gelegenheid gesteld zelf het gebruik van hun persoonsgegevens te sturen.

De indieners benadrukken dat het handhaven van de bovengenoemde bepaling volledig in lijn is met het beleid op het gebied van de telemarketing. Daar is een “bel me niet-register” ingesteld, waarbij geldt dat het bedrijf of de organisatie die belt de consument er actief op moet wijzen dat het “bel me niet- register” bestaat en dat hij zich daar kan inschrijven. Ook bij het ontvangen van ongewenste direct marketing moet meteen duidelijk zijn waar de ontvanger zich kan melden om te voorkomen dat hij in de toekomst weer lastig wordt gevallen.

Schouten
Recourt

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > juni

Geen berichten gevonden