Wiegman: Atsma op de vingers getikt

hout20-06-2011 15:27 20-06-2011 15:27

In kort geding heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald dat staatssecretaris Atsma op dit moment niet mag besluiten over de toelating van Maleisisch hout met het zogenaamde MTCS keurmerk tot het duurzaam inkoop beleid van de overheid. Kamerlid Esmé Wiegman: “Atsma is flink op de vingers getikt. Ondanks waarschuwingen van de gehele oppositie wilde de staatssecretaris het Maleisische hout zo snel mogelijk het stempeltje duurzaam geven. Terwijl er veel bewijsmateriaal is dat dit hout niet duurzaam is. Er wordt nog steeds doorgegaan met het kappen van het tropische regenwoud.”

Het duurzaam inkoopbeleid van de overheid is er op gericht om de overheid 100% duurzaam te laten inkopen en zo de markt te stimuleren producten te verduurzamen. Er gelden criteria waaraan producten moeten voldoen om te mogen worden toegelaten. Bij hout voldoet onder andere het FSC-keurmerk aan deze criteria. Wiegman: “Het MTCS keurmerk voldoet nog niet aan deze criteria! Door het MTCS keurmerk toch goed te keuren zou dit hout in alle overheidsprojecten mogen worden gebruikt. Zolang dit keurmerk niet voldoet aan de criteria zou dit oneerlijke concurrentie zijn ten opzichte van hout dat wel aantoonbaar duurzaam is geproduceerd.”

Het kort geding was aangespannen door enkele milieuorganisaties, het Nederlands centrum voor inheemse volken en de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking. Aanleiding was het feit dat Atsma een advies van TPAC, de onafhankelijke commissie van deskundigen die de duurzaamheid van houtcertificaten toetst, naast zich neer wilde leggen, en het Maleisische hout wilde toelaten tot het duurzaam inkoopbeleid. Bij het College van Beroep van de Stichting Milieukeur waar TPAC onder valt loopt bovendien nog een beroepsprocedure over dit advies. Wiegman: “Hiermee heeft Atsma de discussie over de kwaliteit van de verschillende hout keurmerken politiek gemaakt terwijl de adviescommissie een aantal jaar geleden juist is ingesteld om zonder politieke lading te kunnen toetsen.”

De staatssecretaris verdedigde zijn besluit om het Maleisische hout toch toe te staan met als argument dat er wel verbeteringen zichtbaar zijn in Maleisië en dat er extra afspraken zijn gemaakt om zaken die nog niet voldoen aan de Nederlandse criteria aan te pakken. De rechter stelt nu dat de afspraken die de Staat gemaakt heeft niet zijn onderbouwd met enig bewijsstuk. Wiegman: “De Kamer heeft tot nu toe ook geen bewijsstukken ontvangen. Terwijl het toch simpel is: je voldoet wel of niet aan de criteria. Er zijn duidelijke satellietbeelden die aantonen dat de ontbossing in Maleisië doorgaat. Ook in de gebieden waarvan de Maleisiërs nu zeggen dat ze beschermd zouden zijn. Ook de rechten van inheemse volken zijn niet goed geregeld. Het wordt tijd dat de staatssecretaris deze feiten onder ogen ziet!”

De rechter is ook niet overtuigd van het spoedeisende karakter van het besluit van Atsma. Er had namelijk al een uitspraak over het beroep kunnen liggen, maar een zitting hierover op 28 april jl. is op het laatste moment op verzoek van de beheerders van het Maleisische keurmerk uitgesteld zonder overtuigende redenen en er is door deze beheerders ook geen voorlopige voorziening aangevraagd.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > juni

Geen berichten gevonden