ChristenUnie: Rosenthal moet Iraanse ambassadeur ontbieden

20090402 Irandemonstratie Voordewind_61004-07-2011 18:56 04-07-2011 18:56

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil opheldering van minister Rosenthal over de op handen zijnde doodstraf voor de Iraanse kerkleider Nadarkhani. Hij kan in Iran de doodstraf krijgen voor afvalligheid. Dit zou een nieuwe verslechtering betekenen voor de christenen in Iran, temeer omdat Iran voorheen nog niet (officieel) de doodstraf kende op afvalligheid. Voordewind wil dat Minister Rosenthal de Iraanse ambassadeur ontbied om zijn protest aan te tekenen en aandacht te vragen voor deze zaak en die van Nederlands-Iraanse Abrahimian.

Dit trieste bericht laat volgens de ChristenUnie nog weer eens zien dat Nederland moet stoppen met het uitzetten van christenen naar Iran. Voordewind vraagt daarom om een nieuw thematisch ambtsbericht over Iran.

Voordewind: ,,Iran laat wederom luid en duidelijk zien dat ze lak heeft aan fundamentele mensenrechten door de doodstraf te vragen voor kerkleider Yousef Nadarkhani. Hoog tijd voor Minister Rosenthal, ook gezien de onverwachtse executie van Nederlands-Iraanse mevrouw Bahrami, om de Iraanse ambassadeur te ontbieden om stevig protest aan te tekenen en tevens van de gelegenheid gebruik te maken aandacht te vragen voor de Nederlands-Iraanse voorganger Abrahimian die nog altijd vastzit. Nederland dreigt bovendien haar geloofwaardigheid te verliezen doordat er nog altijd christenen worden uitgezet naar Iran, deze praktijk moet per direct worden opgeschort.

Schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Immigratie en Asiel over de dreigende doodstraf voor de Iraanse predikant Yoesef Nadarkhani
 
1) Heeft u kennisgenomen van het bericht "Iran herbevestigd omstreden doodstraf voor christelijke predikant?

2) Heeft de Minister van Buitenlandse Zaken inmiddels al protest aangetekend tegen dit vonnis? Zo nee, is de Minister dat alsnog te doen en tevens de Iraanse ambassadeur te ontbieden om deze zaak maar ook die van Vahik Abrahimian, de Nederlands-Iraanse voorganger die ook vastzit, wederom aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt de regering de mening dat het feit dat nu de doodstraf voor geloofsafval wordt uitgesproken, hoewel in deze doodstraf in het Iraanse strafrecht (nog) niet is voorzien, wederom een ernstige verslechtering betekent voor de positie van christenen in Iran? Zo nee, 11111waarom niet?

4) Is de Minister voor Immigratie en Asiel bereid om de uitzetting van Iraanse Christenen op te schorten en de Minister van Buitenlandse Zaken te vragen een thematisch ambtsbericht over de postitie van christenen in Iran te laten opstellen? Zo nee, waarom niet?

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > juli

Geen berichten gevonden