Voordewind: druk op China om huisarrest schrijvers

Joel Voordewind_Ruben Timman_top202-09-2011 13:09 02-09-2011 13:09

De ChristenUnie wil dat het kabinet het huisarrest van vijf Chinese schrijvers hoog opneemt. Nederland is eregast op de boekenbeurs in Peking die gisteren door staatssecretaris Zijlstra van Cultuur gisteren is geopend. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Het is onvoorstelbaar dat deze schrijvers, die de stand van Nederlandse uitgevers wilde bezoeken, huisarrest hebben gekregen. Dit mag Nederland als eregast niet zomaar laten passeren.” Voordewind heeft vragen gesteld en wil binnen 24 uur antwoord van het kabinet.

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken:

  1. Kunt u bevestigen dat in Beijing een vijftal Chinese journalisten onder huisarrest is geplaatst tijdens de Internationale Boekenbeurs waar Nederland gastland is? Indien nee, wat zijn naar uw informatie dan de feiten? 1) 2)
  2. Is het waar dat ook de bezoeken van de Filippijnse president en een EU-delegatie aanleiding waren voor het huisarrest van de Chinese schrijvers en een spreekverbod richting de media? Indien nee, wat zijn dan de feiten? Indien ja, wat doet de Nederlandse regering, zowel bilateraal als in EU-verband, om dit soort overheidspraktijken aan te kaarten bij de Chinese regering? Wat is hierbij de inzet van de Nederlandse regering?
  3. Is het waar dat de schrijvers die onder huisarrest zijn geplaatst voornemens waren het programma dat Nederland in het kader van de boekenbeurs organiseert te bezoeken en dat hen deze mogelijkheid is ontnomen? Indien nee, wat zijn dan de feiten?
  4. Is de Nederlandse regering bereid om zo spoedig mogelijk bij de Chinese autoriteiten te informeren naar de situatie van de schrijvers en te bepleiten dat zij in vrijheid worden gesteld en toegang krijgen tot het Nederlandse programma in Beijing? Zo nee, waarom niet?
  5. Vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid zijn prioriteiten binnen het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering. Heeft de Nederlandse regering de boekenbeurs in Beijing als kans gezien om vrijheid van meningsuiting in China te bevorderen? Zo ja, op welke wijze is dit vormgegeven? Zo nee, waarom niet?
  6. Staatssecretaris Zijlstra heeft aangegeven dat het noemen van namen en zaken van aanhoudingen van schrijvers en andere critici van het regime niet wordt gedaan omdat de ervaring is dat dit de situatie voor hen alleen maar verslechtert. Kunt u aangeven op welke ervaringen de staatssecretaris doelt, en wat de gevolgen voor betreffende personen zijn geweest? 3)
  7. Bent u bereid deze vragen binnen 24 uur te beantwoorden aangezien de boekenbeurs binnen enkele dagen weer is afgelopen?

1) 'Chinese schrijvers onder huisarrest door boekenbeurs', Volkskrant, 2 september 2011
2) 'Chinese schrijvers onder huisarrest geplaatst tijdens Boekenbeurs', persbericht Amnesty International, 1 september 2011
3) 'Actie van Amnesty irriteert schrijvers', NRC Handelsblad, 31 augustus 2011

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > september

Geen berichten gevonden