Wiegman: na ferme woorden nu actie van Bleker

Natuur & Milieu07-09-2011 18:07 07-09-2011 18:07

De ChristenUnie wil dat staatsecretaris Bleker duidelijkheid schept hoe de bezuinigingen op natuur vorm krijgen. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman constateert dat er weinig vooruitgang is geboekt: ,,Er is nog geen akkoord met provincies en door de voortdurende onzekerheid liggen allerlei mooie samenwerkingsprojecten stil en weten ook agrarische ondernemers niet waar ze aan toe zijn. Iedereen snapt dat er bezuinigd moet worden, maar dat rechtvaardigt nog niet dat er zo weinig gebeurt, dat provincies en beheerders niet weten waar ze aan toe zijn, en dat staatssecretaris Bleker alle verantwoordelijkheid van zich afschuift.”

In het regeerakkoord staat dat de provincies meer zeggenschap krijgen over het natuurbeheer. Wiegman: ,,Er wordt nu zelfs gekort op beheer en dat is echt onverstandig! Het gaat op den duur veel meer geld kosten dan het nu lijkt op te leveren.” De ChristenUnie vraagt van de staatssecretaris om stappen te ondernemen, waarbij moet worden ingezet op een akkoord met de provincies. ‘Wanneer de verantwoordelijkheid daadwerkelijk bij de provincies komt te liggen, moet er ook voldoende geld beschikbaar zijn om aan internationale verplichtingen te voldoen’ zo vindt Wiegman.

Het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) concludeert in haar rapport ‘De herijking van de Ecologische Hoofdstructuur’ dat de voorgenomen bezuinigingen op het natuur- en landschapsbeleid leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit. Omdat het Nederlandse bedrijfsleven, van de agrofood tot de watersector, uiteindelijk afhankelijk is van natuurlijk kapitaal is het wat de ChristenUnie betreft essentieel dat het kabinet hier zijn verantwoordelijkheid neemt.

Een voorbeeld is de provincie Flevoland met het initiatief Oostvaarderswold 2.0. Flevoland  heeft maatschappelijke partners en het Wereld natuur Fonds warm weten te maken voor dit initiatief. Wiegman: ,,Ik heb zelfs begrepen dat een kleinere Rijksbijdrage, 100 miljoen euro minder, een aanvaardbare optie is. Dit moet met beide handen aangegrepen worden. De ChristenUnie is zelfs bereid de staatssecretaris de ruimte te geven aan deze robuuste verbindingszone een andere term te koppelen, want we begrijpen dat het best lastig is met het Oostvaarderswold verder te gaan, terwijl de staatssecretaris met zoveel ferme woorden een streep door de robuuste verbindingszones heeft gezet.”

Labels
Esmé Wiegman
Landbouw
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > september

Geen berichten gevonden