Moties ChristenUnie tijdens Algemene Politieke Beschouwingen

donderdag 22 september 2011 23:16

De ChristenUnie heeft aan het eind van de Algemene Politieke Beschouwingen een aantal moties ingediend. In die moties gaf de fractie uitting aan haar zorgen over de schulden ontwikkelingen bij studenten en de bezuinigingen op de kinderbijslag en het kindergebonden budget. Verder stelde de ChristenUnie fractie voor om lasten op arbeid te verlagen. Fractievoorzitter Slob diende de moties in en maakte van de gelegenheid gebruik om zijn zorgen uit te spreken over het taalgebruik van sommige Kamerleden.

In de motie over de bezuinigingen op de kinderbijslag en het kindergebonden budget geeft de ChristenUnie aan dat zij van mening is dat de kinderbijslag het fundament onder de inkomenssteun voor gezinnen moet blijven. De voorgenomen plannen van het kabinet doen hier afbreuk aan. Fractievoorzitter Slob riep de regering op de bezuinigingen op de kinderbijslag en op het kindgebonden budget ongedaan te maken. ‘Gewoon repareren’ zo stelde fractievoorzitter Slob. De motie werd ondersteund door de SGP.

In de motie over de schulden van studenten reageert de ChristenUnie op de ontwikkeling dat sinds 2003, het aantal studenten met schulden verdubbeld is tot 100.000 studenten. Verder blijkt dat de gemiddelde schuld toegenomen is tot bijna 15.000 euro. Het is voor studenten erg makkelijk om maandelijks forse bedragen te lenen van de DUO. De ChristenUnie wil dit een halt toe roepen. Er moet goede voorlichting komen over het lenen om studenten bewust te maken van de risico's van het lenen. Fractievoorzitter Slob riep de regering op de schuldenproblematiek van studenten in kaart te brengen en met gerichte voorstellen te komen om deze problematiek onder studenten te beperken. De motie werd mede gesteund door GroenLinks.

De ChristenUnie is van mening dat het van belang is de lasten op arbeid te verlagen om zo de werkgelegenheid te stimuleren. Ruim 400.000 mensen zijn werkloos en dat zijn er volgens de partij 400.000 teveel. Om de werkgelegenheid te stimuleren wil de ChristenUnie de tarieven in de tweede schijf van de loon- en inkomstenheffing verlagen. Voor de financiering stelt de partij enkele ‘groene’ lastenverzwaringen voor. De partij denkt daarbij onder andere aan het invoeren van een leveranciersverplichting voor duurzame energie en het verhogen van de energiebelasting op aardgas. Zo komen deze maatregelen de werkgelegenheid en het milieu ten goede.

Aan het eind van zijn betoog wees fractievoorzitter Slob op het taalgebruik van de Kamerleden. Hij vatte de bewoordingen van sommige Kamerleden op als ‘beschamend’, te meer omdat Kamerleden een voorbeeldfunctie hebben voor de gehele samenleving. Slob refereerde aan de brief van Jacobus, waar de waarschuwing klinkt dat de tong als klein lid, grote schade kan aanbrengen. Hij riep daarom ook op om op het taalgebruik te letten. Arie Slob sloot af met nog een verwijzing naar de brief van Jacobus: ‘Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten’ (Jacobus 3:18).

Labels
Arie Slob

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > september

Geen berichten gevonden