Een koe in de wei hoort erbij

koe10-10-2011 16:44 10-10-2011 16:44

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de weidegang in Nederland. De afname van het aantal koeien dat in de wei staat zet nog steeds door, deze ontwikkeling wordt vandaag bevestigd in het onderzoek van CLM. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Melkveehouderijen leveren een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse landschap en weidende koeien dragen bij aan een positieve beeldvorming en kennis bij het publiek.” De ChristenUnie wil deze negatieve ontwikkeling kenteren.

De ChristenUnie is blij met het initiatief van FrieslandCampina om boeren die hun koeien buiten laten grazen een weidemelkpremie te geven. Wiegman: ,,De markt laat daarmee zien die verantwoordelijkheid op zich te nemen, maar dat alleen is niet voldoende. De uitdaging is groot, de kosten zijn aanzienlijk en daarom is een overheidsbijdrage de komende jaren noodzakelijk.”

Volgende de ChristenUnie zijn die mogelijkheden er. Deze week komt de Europese Commissie met voorstellen voor hervorming van het Europees Landbouwbeleid, die zullen worden besproken in de Tweede Kamer. Wiegman: ,,Onderdeel hiervan is vergroenen. Wat ons betreft gaat dat breder: wij willen maatschappelijke diensten belonen en weidegang is daar een mooi voorbeeld van: maatschappelijk relevant, maar de betaling hiervan, via de melkprijs, is nog onvoldoende.”

De ChristenUnie zal daarom bij de behandeling van het GLB de introductie van een weidepremie voorstellen. Ook wil de partij ondersteuning voor ruilverkaveling omdat kleine kavels nu een belemmering kunnen vormen voor de weidegang. Een mooi neveneffect is dat grondgebonden landbouw zo wordt gestimuleerd.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Een koe in de wei hoort erbij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden