Overgangsraad beschermt Egyptische Kopten niet, maar valt ze aan

demonstratie-koptische-christenenweb10-10-2011 16:45 10-10-2011 16:45

De ChristenUnie heeft met afschuw kennis genomen va de bloedige verstoring van de vreedzame demonstratie van Koptische christenen in Egypte. Er komen berichten binnen dat het leger met tanks demonstranten hebben overreden en daarmee mede verantwoordelijk zijn voor de tientallen doden die zijn gevallen.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,De Egyptische regering probeert nu met man en macht te verhullen dat zij niet alleen verzaakt haar burgers te beschermen maar zelfs actief heeft bijgedragen aan de bloedige ontsporing van de demonstratie dit weekend. Ik heb Minister Rosenthal opgeroepen nu eindelijk te erkennen dat de militaire overgangsraad niet alleen verzaakt de Kopten te beschermen maar zelfs aanvalt.” De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen namens het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie van de Kopten in Egypte.

  1. Heeft u kennis genomen van gebeurtenissen afgelopen weekend waar er na aanvallen om demonstrerende Kopten tientallen doden zijn gevallen?
  2. Heeft u tevens kennis genomen van berichten dat het Egyptische leger met tanks demonstrerende Kopten heeft overgereden[1][1]? Bent u bereid, na bevestiging van deze berichten, uw afschuw en ernstige zorgen over deze gang van zaken uit te spreken jegens de Egyptische ambassadeur? Bent u tevens bereid de Egyptische autoriteiten te wijzen op hun verplichting zorg te dragen voor de veiligheid van haar burgers, met inbegrip van de Koptische minderheid in Egypte? Bent u tevens bereid deze kwestie in EU verband aan te kaarten?
  3. Deelt de minister de analyse van de Kopten over de aanhoudende en structurele aanslagen op Koptische kerken, Koptische christenen en discriminatie die sinds de val van Mubarak enkel zijn toegenomen? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke verwachting heeft de minister voor de positie van de Kopten in Egypte in aanloop van de verkiezingen waar ook het Moslimbroederschap aan zal deelnemen? Hoe verhoudt dit zich tevens tot de weigering van de Egyptische autoriteiten om Europese waarnemers toe te laten bij de aanstaande verkiezingen? Is de Minister alsnog bereid om in EU verband steun te zoeken om hiertegen protest aan te tekenen? Zo nee, waarom niet?
  5. Is de Minister bereid om de Egyptische autoriteiten te verzoeken, en hiervoor in EU-verband steun te zoeken, een verwijzing in de nieuwe grondwet op te nemen naar de Universele Rechten van de Mens zoals ook in Afghanistan het geval is? Zo nee, waarom niet?
Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Overgangsraad beschermt Egyptische Kopten niet, maar valt ze aan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden