Lager huurwaardeforfait, hogere huurtoeslag

06-03-2006 19:00 06-03-2006 19:00

Rouvoet daagt Zalm uit de woonlasten nu echt aan te pakken

Onderzoek van TNS NIPO laat zien dat het besteedbaar inkomen van 44% van de werknemers in januari is gedaald, terwijl het kabinet had beloofd dat niemand erop achteruit zou gaan. Met een verwijzing naar de makkelijke opmerkingen van Gerrit Zalm, die gemeenten de les wilde lezen over een verhoging van de OZB, roept André Rouvoet het kabinet op om compensatiemaatregelen te nemen: “Laat de beheerder van de schatkist nu maar een dapper zijn en met een voorstel komen waar hij wel zelf over gaat”. De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft een suggestie: “Met een verlaging van het huurwaardeforfait en een verhoging van de huurtoeslag kunnen we een eerlijke compensatie bieden voor grote groepen mensen”. 

Veel mensen laten weten dat zij sinds 1 januari 2006 fors hebben ingeleverd. Deze klacht komt vooral van gezinnen met 18-plussers, ambtenaren, anderhalf verdieners, gepensioneerden en studenten. De fractie krijgt dagelijks noodkreten van mensen die fors hebben ingeleverd. Ook uit een recent onderzoek onder leden van de ChristenUnie bleek dat een meerderheid een dramatische inkomensachteruitgang ervaarde.

Zalm kan alsnog zijn verantwoordelijkheid nemen

De eerste onderzoeksresultaten en klachten van burgers zijn voor Rouvoet aanleiding om na te denken over compensatiemaatregelen: “De situatie is op dit moment uiterst onzeker. Niemand weet waar hij aan toe is. Dat geldt voor de werknemer  die schrikt van z’n loonstrookje, maar ook voor de rijksoverheid”. Die onzekere situatie is voor Rouvoet aanleiding om erop aan te dringen dat het kabinet niet afwacht, maar werkt aan compenserende maatregelen: “De kwetsbare groepen hebben al veel klappen gekregen. Daar kan nu echt niets meer bij. Het is de verantwoordelijkheid van het kabinet om ervoor te zorgen dat deze mensen niet kopje onder gaan. Een paar weken geleden stuurde minister Zalm aan op een lastenverlichting voor de burger, maar hij legde de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Dat was nogal goedkoop. Dit is het moment om zelf verantwoordelijkheid te nemen”.
Labels
André Rouvoet
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Lager huurwaardeforfait, hogere huurtoeslag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > maart

Geen berichten gevonden