Schouten: onredelijke inkoopeisen aanbestedingen aanpakken en transparantie vergroten

20110524-Carola-Schouten-in-Kamer-113-10-2011 16:58 13-10-2011 16:58

De ChristenUnie wil de nieuwe Aanbestedingswet op een aantal punten verbeteren, met name om MKB-bedrijven meer kans te geven om mee te doen aan overheidsopdrachten. De ChristenUnie komt donderdag met het voorstel om de Gids Proportionaliteit wettelijke status te geven. Kamerlid Carola Schouten heeft een amendement ingediend om dit te regelen, dat gesteund wordt door de VVD. Schouten: ,,Als we de Gids Proportionaliteit vrijblijvend houden, dan schieten ondernemers daar weinig mee op. Door het amendement wil ik de willekeur bij het stellen van geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden wegnemen. Onredelijke omzeteisen of een onredelijk hoog aantal referentieprojecten moeten straks tot het verleden behoren.” Door het amendement zal het vrijblijvende karakter van deze Gids verdwijnen. Het blijft hooguit in uitzonderlijke situaties mogelijk om af te wijken van de Gids, maar dat moet volgens het amendement dan wel duidelijk gemotiveerd worden.

Verder zal de ChristenUnie voorstellen om meer uniformiteit te bereiken onder de Europese drempelwaarden. Op dit moment is er nog een lappendeken aan regels rondom aanbestedingen. Schouten: ,,Ondernemers die in meerdere gemeenten meedingen, zien soms door de bomen het bos niet meer. Bovendien moeten zij in verschillende gemeenten dikke stapels papier inleveren. De lastendruk moet omlaag en de uniformiteit omhoog.” De ChristenUnie wil de wet aanscherpen door het gebruik van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) de standaard te maken en slechts beperkt ruimte voor uitzonderingen te laten. Bovendien dringt de ChristenUnie aan op spoedige afronding en gebruik van vergelijkbare regels voor leveringen en diensten.

Ook vraagt de ChristenUnie aandacht voor een transparante en gedegen motivatie van een gunningsbeslissing. Aanbestedende diensten zijn wettelijk verplicht om de gunningsbeslissing te verantwoorden, maar het schort nog wel eens aan duidelijke rapportage. Zo is het ondernemers niet altijd duidelijk waarom de opdracht aan hun neus voorbij gaat. Het vaker toepassen van een standaard Aanbestedingsrapport, zoals in Duitsland wordt gebruikt, zou de transparantie kunnen vergroten. De ChristenUnie zal hiervoor aandacht vragen bij de minister.

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden