ChristenUnie twijfelt aan juiste procedure voordracht Rijksvertegenwoordiger BES-eilanden.

Cynthia Ortega-2011-webdonderdag 13 oktober 2011 18:05

Cynthia Ortega heeft schriftelijke vragen gesteld aan Minister Donner over de voordracht van de kandidaat waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. De ChristenUnie wil opheldering van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de procedures die zijn gevolgd in de aanloop naar deze voordracht.

De Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (WolBES) verplicht dat bestuurscolleges geconsulteerd worden. Ortega: “De wet verplicht de Minister de gevoelens over de voordracht van de kandidaat te peilen. Ik heb de indruk dat dit in ieder geval niet is gebeurd bij het Bestuurscollege van St. Eustatius”

Schriftelijke vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voordracht van een kandidaat voor de functie van waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

1)      Heeft u kennis genomen van de brief afkomstig van Bestuurscollege van Sint Eustatius over de voordracht van een kandidaat voor de functie van waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Binnen welke termijn kan het Bestuurscollege een inhoudelijke reactie verwachten?

2)      Klopt het dat er bij deze voordracht het bestuurscollege van Sint Eustatius niet is geconsulteerd zoals conform artikel 188, lid 3 WolBES wel vereist is? Zo ja, is er hier sprake van een onwettige voordracht? Zo nee, op welke manier is er wel voldaan aan dit vereiste? Zijn de Bestuurscolleges van Bonaire en Saba wel geraadpleegd? Zo ja, welke gevoelens leven bij deze colleges inzake deze voordracht?

3)      Op basis van welke criteria heeft de Minister de kandidaat voorgedragen?

4)      In hoeverre staat een actief politiek lidmaatschap van een kandidaat Rijksvertegenwoordiger op gespannen voet met de vraag naar “onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin” waarover ook wordt gesproken in Artikel 194 lid 1 WolBES?

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden