Keurmerk moet intimidatie en afpersing door glazenwassers terugdringen

100428 Cynthia Ortega 610x19213-10-2011 18:45 13-10-2011 18:45

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan Minister Kamp over het instellen van een keurmerk voor glazenwassers. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten die zich zorgen maakt over de ‘maffia-achtige’ praktijken in de glazenwasserbranche.

Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn wil van de Minister weten of hij bereid is een keurmerk in te voeren om hiermee de agressie en afpersing terug te dringen. Ortega: “Het is van groot belang dat er meer duidelijkheid komt over de mate van afpersing, intimidatie en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Verder is het belangrijk te weten wat de verstorende effecten zijn op de marktwerking.”

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten stelde eerder al voor om op lange termijn een keurmerk in te voeren om afpersing en intimidatie te voorkomen. De ChristenUnie wil helderheid van Minister Donner hebben over andere maatregelen om deze ongewenste gedragingen tegen te gaan. “Er moet iets gebeuren aan de malafide praktijken in de glazenwasserbranche, hetzij door een keurmerk, hetzij op een andere manier. Ook de lagere overheden zullen hieraan hun steentje moeten bijdragen” aldus Ortega-Martijn. 

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het instellen van een keurmerk voor de glazenwassersbranche.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘keurmerk glazenwassers bepleit’1?

2. Deelt u de zorgen van HBA over o.a. intimidatie en afpersing door malafide ondernemers binnen de glazenwasserbranche? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u informatie geven over de mate waarin zaken als intimidatie en afpersing voorkomen binnen de glazenwasserbranche? Kunt u inzicht geven hoe vaak dit tot geweld leidt en hoe groot de verstorende effecten hiervan voor de marktwerking zijn? Indien niet, bent u dan bereid om hier een onderzoek naar te starten?

4. Kunt u zich vinden in de door HBA aangedragen oplossing voor het instellen van een keurmerk voor glazenwassers? Indien ja, welke initiatieven wilt u dan nemen om tot een keurmerk voor glazenwassers te komen en op welk termijn? Zo nee, waarom niet?

5. Welke andere maatregelen wilt u nemen om de activiteiten van malafide ondernemers binnen de glazenwasserbranche te stoppen? Bent u bereid om lagere overheden aan te spreken om malafide ondernemers binnen de glazenwasserbranche actiever aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

 
1 Reformatorisch Dagblad, 5 oktober 2011: ‘Keurmerk glazenwassers bepleit’.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden