Alcohol en autorijden gaan niet samen

drank_610woensdag 19 oktober 2011 17:09

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van vijf tankstationhouders om bier en wijn te gaan verkopen, wat verboden is volgens de wet. Tweede Kamerleden Joel Voordewind en Esmé Wiegman hebben de minister om opheldering gevraagd.

Voordewind: ,,Alcohol en autorijden gaan niet samen, ‘don’t drink and drive’. De verkoop van alcohol door benzinestations is verboden, dus de minister dient dan ook meteen in te grijpen bij de benzinestations die nu provocerend wel alcohol willen verkopen. Meteen een vette boete opleggen zou ik zeggen. Veel verkeerslachtoffers worden nog steeds veroorzaakt door drankgebruik. Dus niet de kat op het spek binden.”

Vragen van de leden Voordewind en Wiegman-van Meppelen Scheppink (beiden ChristenUnie) aan de minister van VWS.

  1. Kent u het bericht in de Telegraaf van 19 oktober 2011, waarin melding wordt gedaan van het voornemen van vijf tankstationhouders bier en wijn te gaan verkopen, alhoewel dat op grond van artikel 22 van de Drank- en Horecawet verboden is?
  2. Wat is uw mening over dit voornemen?
  3. Is u bekend hoe het gesteld is met de naleving van artikel 22 van de Drank- en Horecawet? Beschikt de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), die toezicht houdt op de naleving van de regels van de Drank- en Horecawet, over recente handhavingsgegevens? Bent u bereid deze - desgewenst geanonimiseerd - aan de Tweede Kamer te verstrekken?
  4. Bent u - naar aanleiding van voornoemde berichten in de media - bereid om de Inspecteur-Generaal van de nVWA te verzoeken de komende periode prioriteit te geven aan de handhaving van artikel 22 van de Drank- en Horecawet? Zo ja, bent u bereid toe te zeggen de Tweede Kamer te informeren over het antwoord van de IG van de nVWA op uw verzoek?
  5. Lokale en regionale resultaten van mystery-shop onderzoek naar de naleving van artikel 20 van de Drank- en Horecawet laten zien dat de situatie nog steeds zorgelijk is (zie o.a. cijfers van de gemeente Amstelveen van 29 september jl). Zijn er inmiddels voorlopige, danwel definitieve resultaten bekend van het landelijk mystery-shop onderzoek naar de naleving van artikel 20 van de Drank- en Horecawet? Bent u bereid deze op korte termijn aan de Tweede Kamer te verstrekken? (http://amstelveen.blog.nl/openbare-orde-en-veiligheid/2011/09/26/supermarkten-lappen-verbod-alcohol-aan-tieners-aan-hun-laars)
Labels
Alcohol
Esmé Wiegman
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Alcohol en autorijden gaan niet samen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden