ChristenUnie wil gezamenlijke aanpak kinderrechten binnen Koninkrijk

Cynthia Ortega-2011-webwoensdag 26 oktober 2011 18:24

ChristenUnie Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn wil dat de problematiek rondom incest, kindermisbruik en kindermishandeling in Koninkrijksverband wordt aangepakt. Zij heeft hiertoe een motie over ingediend waarover de minister zich positief heeft uitgesproken. De motie roept de regering op om samen met de andere Koninkrijkspartners de problematiek te bespreken.

Tijdens het zomerreces in 2011 werd Kamerlid Ortega-Martijn geconfronteerd met schrijnende gevallen die binnen het Koninkrijk spelen. Ortega: “Het waarborgen van fundamentele menselijke rechten, waaronder die van kinderen, is een Koninkrijksaangelegenheid en is vastgelegd in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het Koninkrijk heeft er baat bij dat deze problemen gemeenschappelijk worden aangepakt want ook Nederland heeft te kampen met dergelijke ontoelaatbare praktijken”. Hierbij denkt de ChristenUnie aan mogelijkheden in wetgeving en beleid, kennisuitwisseling, technische ondersteuning en versterking van een aantal organisaties ter bevordering van kinderbescherming. Ook heeft het Kamerlid Ortega gewezen op een lopend onderzoek naar de stand van kinderrechten in de autonome landen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van UNICEF.

 

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden