Massale steun wetsvoorstel ‘gewortelde’ asielkinderen

Joel Voordewind_Ruben Timman_top231-10-2011 17:25 31-10-2011 17:25

Uit onderzoek onder de ChristenUnie-leden blijkt dat er massale steun is voor het wetsvoorstel dat de positie regelt van asielkinderen die hier geworteld zijn. Ruim 90% van de bijna 1500 stemmers vindt dat gewortelde asielkinderen niet meer teruggestuurd mogen worden naar het land van herkomst, en volgens meer dan de helft daarvan zelfs wanneer de termijn van 8 jaar nog niet verstreken is.

De overgrote meerderheid vindt dat de overheid sneller duidelijkheid moet geven of asielkinderen, met of zonder ouders hier gekomen, hier mogen blijven. Bijna 43% van de ondervraagden stemde in met de stelling dat kinderen niet mogen boeten voor een falend beleid waarbij de overheid niet in staat is om procedures te maken die binnen 8 jaar kunnen worden afgehandeld. 47% van de ondervraagde leden vindt dat gewortelde asielkinderen ook korter dan 8 jaar aangemerkt kunnen worden als burgers van ons land. Slechts een kleine 10% van de achterban vindt dat minister Leers gelijk heeft wanneer hij uitgeprocedeerd kinderen terugstuurt, ook al verblijven ze langer dan 8 jaar in Nederland.

De stemming onder de ChristenUnie-achterban is gehouden naar aanleiding het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie. Volgens dit voorstel kunnen minderjarige kinderen een vergunning krijgen als zij langer dan acht jaar in Nederland verblijven, dit mede te wijten is aan de overheid en de asielzoekers zich niet hebben onttrokken aan het zicht van de overheid. Rechten van kinderen krijgen zo een eigen plaats in het vreemdelingenbeleid.

Voor kinderen die op minderjarige leeftijd alleen in Nederland zijn aangekomen geldt een termijn van 5 jaar voor het krijgen van een verblijfsvergunning. Het wetsvoorstel biedt deze ruimte omdat kinderen die alleen naar Nederland komen extra kwetsbaar zijn en door hun verblijf zonder ouders sneller zullen hechten aan de sociale omgeving en de Nederlandse gemeenschap.

Het wetsvoorstel heeft door de zaak van de Angolese jongen Mauro Manuel veel aandacht gekregen. De 18-jarige Mauro groeide op in een pleeggezin nadat hij op 9-jarige leeftijd zonder ouders naar Nederland kwam. De commotie rondom zijn zaak is onderwerp van debat geworden. De ChristenUnie vindt dat de Kamer terughoudend moet zijn bij individuele kwesties maar stelt dat er verwachtingen door de minister en een meerderheid van de Kamer zijn gewekt. Samen met de PvdA wil de ChristenUnie dat er voor Mauro en het zeer beperkte aantal soortgelijke gevallen een regeling wordt getroffen omdat ieder kind recht heeft op een gezinsleven.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden