ChristenUnie: afdwingen dat overheid binnen 30 dagen betaalt

cijfers-jaarrekening02-11-2011 11:59 02-11-2011 11:59

De overheid, dus ook gemeenten en provincies, moeten binnen 30 dagen hun rekeningen betalen. De ChristenUnie pleit hiervoor bij de begrotingsbehandeling Economie & Innovatie. 80% van de gemeenten betaalt op dit moment de rekeningen niet op tijd. Carola Schouten: ,,De overheid moet ondernemers niet dwarszitten, maar versterken. Te laat betalen door overheden gebeurt massaal en heeft een negatief effect op de kredietwaardigheid van ondernemers.”

Op dit moment heeft minister Verhagen vooral aandacht voor betalingsgedrag van de Rijksoverheid, terwijl MKB-ers juist vaak met lagere overheden te maken hebben. De ChristenUnie wil daarom dat de minister in 2012 wettelijk vastlegt dat overheden na 30 dagen een vertragingsrente gaan betalen. Uiterlijk in 2013 wordt de Europese ‘Late Payment Act’ van kracht, die de vertragingsrente verplicht stelt na 30 dagen. Carola Schouten zal voorstellen om deze wet al in 2012 in te voeren, zodat ook gemeenten en provincies snel worden gedwongen op tijd te betalen.

Bovendien blijkt dat overheden trucs verzinnen om alsnog de 30 dagen op te rekken. Zo wordt nog wel eens begonnen met het tellen van 30 dagen nadat de ambtenaar de envelop heeft geopend, in plaats van de factuurdatum. Op deze manier wordt beloond dat de rekening een tijdje blijft liggen. De ChristenUnie wil af van deze vertragingstruc. “Op de factuurdatum moet de teller gaan lopen.”

Willekeurige afschrijving
De ChristenUnie vindt dat de minister pal moet staan voor de Nederlandse ondernemers en meer moet inzetten op bètatechnisch onderzoek. Ook wil Tweede Kamerlid Carola Schouten dat ondernemers ruimte krijgen voor de willekeurige afschrijving. De willekeurige afschrijving biedt de kans voor ondernemers om investeringen fiscaal versneld af te schrijven. Hiermee kan de fiscale winst worden gedrukt, waardoor ondernemers die in financiële problemen zitten enige lucht krijgen. Tweede Kamerlid Carola Schouten: “Ik wil dat deze willekeurige afschrijving mogelijk blijft.”

Bètatechniek
De ChristenUnie wil dat minister Verhagen veel steviger inzet op bètatechnisch onderzoek. Schouten: ,,Bètatechniek is de bron van innovatie in Nederland. Helaas zal het onderzoeksbudget juist krimpen en zullen mogelijk 3000 onderzoekers en promovendi in de technische wetenschap verdwijnen.” Schouten dringt daarom aan op een verschuiving van geld richting bètatechnisch onderzoek. Bovendien mogen goedfunctionerende Technologische Topinstituten niet verdwijnen. Het samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid heeft als doel kennis om te zetten in toepassingen.

Bestrijding kinderarbeid 
Eerlijke handel is een belangrijk speerpunt in het beleid van de ChristenUnie. Deze week is het Fair Trade Week. De ChristenUnie gaat aan het kabinet vragen een stap verder te zetten om wereldwijd arbeids- en mensenrechten te versterken. De nieuwe OESO-richtlijnen moeten de algemene norm worden. Dat betekent dat bedrijven die van overheidssteun gebruik willen maken, moeten voldoen aan deze richtlijnen. De richtlijn verplicht onder meer dat er geen sprake mag zijn van kinder- en slavenarbeid in de hele productieketen.

Koopzondag
Ook wil de ChristenUnie duidelijkheid over het standpunt van de minister over koopzondagen. Op dit moment lijken er eerder meer dan minder koopzondagen te komen. Schouten: “De zelfstandige winkelier zit in de verdrukking door de steeds machtiger wordende winkelketens. Ik wil van CDA-minister Verhagen weten of volgens hem oneigenlijke toewijzing van koopzondagen verleden tijd is. De voorbeelden van Zoetermeer en Rheden wijzen anders uit.” In deze plaatsen is besloten om de koopzondagen doorgang te geven zonder dat dit door een meerderheid van de winkeliers wordt ondersteund.

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden