Wiegman: pgb-plannen blijven onverantwoord

20110616-rutte-take-care-bezuinigingen-8202-11-2011 14:53 02-11-2011 14:53

ChristenUnie Kamerlid Esmé Wiegman vindt het volstrekt onverantwoord om de plannen van de staatssecretaris van Volksgezondheid voor de vergoedingsregeling voor zorgbehoeftigen per 1 januari 2012 van start te laten gaan. ,,We zijn weer terug bij af, niet meer de zorgvrager, maar zorgkantoren gaan nu de regie houden over wat gewenste zorg zou zijn. Daarmee houdt het pgb eigenlijk op te bestaan.” aldus Wiegman. Volgens het ChristenUnie Kamerlid heeft de staatssecretaris niet serieus gekeken naar de alternatieve voorstellen van Per Saldo en Coalitie Eigen Regie.

In de huidige plannen krijgt het zorgkantoor een zeer bureaucratische verantwoordelijkheid. Zij bepalen of iemand in aanmerking komt voor een vergoedingsregeling en bepalen wat passende zorg is. Wiegman: ,,Als de staatssecretaris werk had gemaakt van de alternatieven van Per Saldo en de maatschappelijke Coalitie Eigen Regie, die het mogelijk maken om de eigen regie met behoud van de keuze voor een pgb te handhaven, had het oneigenlijk gebruik maken van het pgb aangepakt kunnen worden.”

Door de zeer ruime definiëring van de criteria van passende zorg schat de ChristenUnie in dat de kans op interpretatieverschillen groot zal zijn. Ook het overzicht van georganiseerde zorg is chaotisch. Wiegman vraagt zich ook af of het beschikbaar gestelde geld voldoende is om de juiste zorg te bieden: ,,Dit leidt onherroepelijk tot onwenselijke administratieve lastenverzwaring door een aparte regeling met bijbehorende verantwoording en toezicht op te tuigen. Een organisatie als Buurtzorg kan niet dezelfde zorg voor dezelfde prijs leveren. Voor pgb krijg je gewoon veel waar voor je geld en dat weet iedereen. Geen organisatie kan hier tegenop.”

De ChristenUnie vraagt zich ook af of de pgb-maatregelen van de staatssecretaris van Volksgezondheid wel het beoogde geld opleveren. ,,In het nieuwe systeem kunnen mantelzorgers niet meer voor een zorgbehoeftige zorgen met een klein persoonsgebonden budget waar een zorgvraag is met weinig uren. Mantelzorgers zullen sneller afhaken waardoor er voor de zorgbehoeftige dure en zware verblijfsindicatie moet worden aangevraagd. Onbegrijpelijk!”, zo stelt Wiegman.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden