ChristenUnie Ede wil groene aanplant om te kunnen bouwen

06-03-2006 16:25 06-03-2006 16:25

EDE - De bouwstop voor vlek B in de Edese nieuwbouwwijk Kernhem vanwege fijn stof kan opgeheven worden door onder meer groene aanplant. Omdat bomen en beplanting in staat zijn fijn stof in zich op te nemen kan met een uitgekiend bomenbeleidsplan de luchtkwaliteit aanmerkelijk verbeterd worden, aldus het Edese ChristenUnie-raadslid Marten Idema.

Door de raadsbreed ondersteunde motie van de ChristenUnie worden woningbouwbeleid en milieubeleid op een unieke manier aan elkaar verbonden.

In het ChristenUnie-voorstel wordt gepleit voor onderzoek naar aanplant van groenvoorzieningen langs snelwegen en de wijk Kernhem en beperking van de maximumsnelheid langs deze nieuwbouwwijk. Europese subsidies voor gebruik van groen kunnen het opheffen van de bouwstop voor Kernhem B vergemakkelijken. Ook die mogelijkheden zullen onderzocht worden.

Het Edese raadslid werd geïnspireerd tot deze motie toen hij de resultaten las van het onlangs uitgevoerde onderzoek naar groene maatregelen ter bevordering van luchtkwaliteit door Alterra en Plant Research International.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeentes Nijmegen en Maastricht.

Groene maatregelen kunnen leiden tot reductie in de leefomgeving van 25 tot 30 procent van fijn stof en NOx. Fijn stof kan leiden tot luchtwegaandoeningen, een toename van hart- en vaatziekten én tot een kortere levensverwachting. NOx is een stikstofverbinding die een grotere virusgevoeligheid veroorzaakt bij de mens.

Voor de ChristenUnie betekent een dergelijke samenwerking op verschillende beleidsterreinen een schoolvoorbeeld van goed rentmeesterschap wat betreft het evenwichtig omgaan met groen, blauw (lucht) en rood (bebouwing). In de nabije toekomst zal Ede namelijk ook een luchtkwaliteitplan moeten opstellen en het betrekken van groenvoorzieningen in dit plan ligt voor de hand.

In het Alterra-onderzoek wordt geponeerd dat de nieuwe balans tussen bebouwing, groenvoorziening en luchtkwaliteit thuis hoort op de agenda voor stedelijke vernieuwing. Na Nijmegen en Maastricht is nu ook Ede deze mening toegedaan.

Bron: www.edestad.nl
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Ede wil groene aanplant om te kunnen bouwen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > maart

Geen berichten gevonden