ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte

cynthia+ortega+tweede+kamer-61015-11-2011 17:52 15-11-2011 17:52

De ChristenUnie wil dat de bestuurlijke drukte voor provincies en gemeentes verminderd wordt. Kabinetsplannen over de bestuurlijke herindeling van provincies en stadsregio’s moeten daarvoor volgens ChristenUnie Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn nog eens goed bekeken worden. ,,Er is een lappendeken ontstaan van samenwerkingsverbanden en bestuursorganen, dat kan inderdaad best wel wat minder. De plannen van het kabinet lijken echter vooral een verschuiving te worden van die deken. De vraag is of hiermee de bestuurlijke drukte afneemt" aldus Ortega.

Volgens het Kamerlid is het wel goed dat provincies meer gaan samenwerken, maar een fusie is hiervoor niet noodzakelijk. Ortega-Martijn: ,,Op dit moment gaan de stadsregio's in de Randstad over de aanbesteding van het openbaar vervoer. Het kabinet wil die opheffen, maar er komen grotere regio’s en een aparte infrastructuurautoriteit voor in de plaats. Het versterken van de provincie zal meer soelaas bieden”

Ook op het gebied van gemeenteraden wil de minister grondig gaan bezuinigen. Ortega: “Naast het afschaffen van deelraden moet volgens het kabinet het aantal raadsleden fors gereduceerd worden. Wat betekent dit voor het raadswerk? Raadsleden klagen nu al dat ze door grote bergen werk het contact met de burger verliezen. Verder wordt er met deze plannen bezuinigd op de controlefunctie van de raad”. Voordat er een wetsvoorstel komt moet er volgens de ChristenUnie eerst een onafhankelijk onderzoek komen naar de invloed van de bezuinigingen op het werk van raadsleden. De minister vindt dit te ver gaan, terwijl zorgvuldigheid in een dergelijk proces van cruciaal belang is. Hiermee laat de minister zien dat hem alleen om de bezuiniging te doen is”

Het kabinet is bezig met een onderzoek naar een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Ortega: “Dat komt wel op een slecht moment. Gemeenten zitten in een proces van forse bezuinigingen en decentralisatie van taken”. Volgens Ortega moet wel een fundamentele herbezinning komen op de verdeling van het gemeentefonds. “Hierbij moet tenminste rekening worden gehouden met krimp en een eerlijke en gelijke behandeling van gemeenten. De vier grootste steden van Nederland worden nu voorgetrokken ten opzichte van andere steden. Er dient recht gedaan te worden aan de bijzondere positie van het platteland."

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden