Cultuur en taal BES-eilanden moet worden gewaarborgd

Cynthia Ortega in Tweede Kamerwoensdag 16 november 2011 10:55

Cynthia Ortega-Martijn vindt dat Caribische Nederlanders recht hebben op een betere waarborging van hun cultuuridentiteit en taal. Het ChristenUnie Kamerlid roept daarom de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om opheldering te geven over de toepasbaarheid van twee verdragen die de cultuur en taal van de nationale minderheden waarborgt. Ortega: ,,De verdragen zijn ondertekend vóór 10-10-10. Toen waren de BES-eilanden nog niet officieel onderdeel van het Nederland, maar nu wel. Het afgelopen jaar zijn er signalen gekomen van Bonaire, St. Eustatius en Saba waaruit blijkt dat zij zich zorgen maken over verlies van hun cultuur, identiteit en taal.”

Het betreft het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen, die bedoeld zijn om de taal, cultuur en identiteit van nationale minderheden beter te waarborgen. In Nederland kennen de inwoners van Friesland de status van nationale minderheid. Op basis van het Kaderverdrag minderheden hebben zij het recht om hun eigen taal, cultuur en tradities te behouden en te ontwikkelen. Dit Kaderverdrag biedt dus mogelijkheden om de zorgen bij de Caribisch-Nederlandse eilanden weg te nemen.
 
Voor de bewoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba, is het van belang dat zij de status van nationale minderheid ontvangen. Ortega: “Op dit moment bestaat onduidelijk over de toepasbaarheid van deze verdragen door de staatkundige wijzigingen van 10-10-10. Ik wil daarom van de minister duidelijkheid hierover. Ook wil ik helderheid over de vraag of op deze manier behoud van de cultuuridentiteit en taal van deze eilanden gewaarborgd is.
Labels
Cynthia Ortega
Koninkrijksrelaties
Kunst & Cultuur
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden