Hoop voor behoud intercity Roosendaal-Antwerpen

witboekNS-arie-slob23-11-2011 18:12 23-11-2011 18:12

ChristenUnie Kamerlid Arie Slob heeft vandaag een motie ingediend voor behoud van een intercity tussen Roosendaal en Antwerpen. Arie Slob: “In korte tijd zijn door reizigersorganisaties meer dan 11.000 handtekeningen verzameld. Dat is toch een duidelijk boodschap voor de minister en voor NS dat er vraag is naar deze verbinding”. Minister Schultz heeft positief gereageerd op deze motie.

De minister en NS willen volgens de nieuwe plannen voor het hoofdrailnet voor de periode 2015-2025 inzetten op betere grensoverschrijdende verbindingen over het spoor en daarbij zoveel mogelijk streven naar intercity kwaliteit. Desondanks dreigt in 2012 de Beneluxtrein te verdwijnen uit Roosendaal omdat deze trein dan via Breda over de HSL-Zuid zal gaan rijden. Hierdoor zullen reizigers uit Zeeland en Roosendaal een langere reistijd krijgen. Er wordt al maanden gesproken over een alternatieve verbinding vanuit Roosendaal richting Antwerpen, maar tot nu toe zou dit een extra stoptrein zijn. Arie Slob: “Dat is geen goed alternatief want deze trein stopt op het korte stuk tussen Roosendaal en Antwerpen meer dan tien keer en is dus veel langer onderweg.”

Het Kamerlid heeft daarom in de motie gevraagd aan de minister om een uiterste inspanning te doen om de intercity te behouden. De minister bestempelde de motie als “ondersteuning van beleid”. Wat betreft de minister moet het treinaanbod tussen Roosendaal en Antwerpen ook na het verdwijnen van de Beneluxtrein dezelfde kwaliteit als de huidige Beneluxtrein krijgen. Arie Slob: “Alleen een stoptrein voldoet niet aan dit criterium dus dit is een positief signaal. Ik roep NS en NMBS op nu snel duidelijkheid te geven aan de regio over de toekomst van deze verbinding.”

Motie van het lid Slob

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister met NS heeft afgesproken om bestaande grensoverschrijdende verbindingen die NS zelf rijdt of waaraan NS financieel bijdraagt in stand te houden inclusief een zware inspanningsverplichting om aanvullende grensoverschrijdende verbindingen te realiseren waarbij de hoofdrailnetvervoerder zoveel als mogelijk of gewenst dient te streven naar IC-kwaliteit;

overwegende, dat desondanks de intercity Roosendaal-Antwerpen op de nominatie staat in 2012 te verdwijnen en ook in de plannen van NS voor 2015-2025 niet expliciet wordt genoemd als intercity verbinding;

verzoekt de regering zich tot het uiterste in te zetten voor behoud van de Intercity-verbinding Roosendaal-Antwerpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden