ChristenUnie: Schrap 30% van de onderwijsregels

cynthia+ortega+tweede+kamer-61029-11-2011 13:24 29-11-2011 13:24

De ChristenUnie vindt dat het aantal regels voor het gehele onderwijsveld drastisch moet verminderen. ChristenUnie Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft de ambitie om 30% van de onderwijsregels te schrappen. Het doel is om het onderwijs weer vooral een zaak van scholen, leraren, scholieren en ouders te laten zijn. Ortega-Martijn: ,,Het is volstrekt onbegrijpelijk dat scholen en leraren zich aan 1800 regels moeten houden. Ik kijk naar het onderwijs op basis van vertrouwen. Dat betekent voor professionals minder regeldruk en meer tijd voor hun kerntaak: het geven van onderwijs. Wij willen op de korte termijn een ambitieuze doelstelling van 30% vermindering van de regeldruk gerealiseerd zien. We verwachten dat op termijn de regeldruk zelfs met de helft verminderd moet kunnen worden.” De ChristenUnie zal in een motie advies vragen aan het onderwijsveld en de Onderwijsraad om de vele regels te verminderen. Woensdag spreekt de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Kamerlid Ortega-Martijn vindt het van belang dat minister Van Bijsterveldt actief bezig gaat met de vermindering van het doolhof aan onnodige regels. ,,De minister zegt aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk, maar ondertussen komen er steeds weer nieuwe voorstellen. Invoering van prestatiebeloning, centrale uniforme toetsing en verplichte incidentenregistratie zijn hier voorbeelden van. Dit zijn Haagse plannen, die scholen en leraren nog meer bureaucratie opleveren. Het ministerie van Onderwijs lijkt steeds meer op een groot schoolbestuur, terwijl we terug moeten naar de kern.” De ChristenUnie wil daarom vanuit het principe van vertrouwen gaan kijken naar nieuwe en al bestaande regelgeving.

Uit een peiling van de Besturenraad onder schoolbestuurders blijkt dat leraren en bestuurders zich overmatig gecontroleerd voelen. Een deelnemer meldde dat het vertrouwen op deskundigheid en professionaliteit plaats hebben gemaakt voor papieren controlelast. Ook administratie rondom lesuitval, de detaillistische controle van de onderwijstijd en de administratie rondom CITO-scores wordt als belastend ervaren. Ortega-Martijn: ,,De ChristenUnie stelt voor om het onderwijsveld en de Onderwijsraad een inventarisatie te laten maken van alle regels die als onnodig ervaren worden. De minister en de Kamer moeten dan ook echt met deze inventarisatie aan het werk gaan. 1800 regels voor scholen is veel te veel. Mijn oproep aan de minister is: Geef het onderwijs terug aan scholen, leraren, ouders en leerlingen.”

Labels
Cynthia Ortega
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden