Wiegman: Boeren niet dwingen tot uitbreiding

Wiegman kijkt02-12-2011 12:05 02-12-2011 12:05

De ChristenUnie wil dat alle boeren een eerlijke vergoeding krijgen voor hun producten die opwegen tegen de hoge kosten die ze maken. Esme Wiegman vindt dat het niet zo moet zijn dat een boer per se moet uitbreiden om zijn hoofd boven water te moeten houden. Dit zegt het ChristenUnie Kamerlid tijdens het debat in de Tweede Kamer over veehouderij. Wiegman: ,,De discussie over de bouw van megastallen kunnen we niet in Den Haag voeren, dat is een discussie voor lokale overheden. De ChristenUnie vindt het wel van groot belang dat er goede landelijke afspraken worden gemaakt over het gezondheidsaspect van grote concentraties dieren en de positie van boeren.”

Volgens Kamerlid Esmé Wiegman is dat de slechte positie van de boeren te wijten aan de lage prijs die de boeren ontvangen voor hun producten en de vergaande eisen die gesteld worden aan dierenwelzijn. Wiegman: ,,De boeren worden min of meer gedwongen om uit te breiden en megastallen te bouwen om zo hun hoofd boven water te houden. Hier moet verandering in komen.” De ChristenUnie wil dat de staatssecretaris kijkt naar de mogelijkheid voor boeren om een goede positie te verwerven in de keten. De staatssecretaris zal daarvoor actief de verbetering via de keten moeten ondersteunen. Bijvoorbeeld door boeren een betere onderhandelingspositie te geven binnen de keten van ondernemers.

De staatssecretaris heeft inmiddels toegezegd samen met de Nederlandse Mededingingsautoriteit te kijken naar mogelijkheden binnen de mededingingswetgeving en de Kamer daarover te rapporten. Wiegman is blij met deze toezegging maar vindt dat er meer mogelijk is. Het Kamerlid stelt de staatssecretaris voor om te kijken naar het Belgische model van coaching. Dat houdt in dat boeren, maar ook de rest van de keten, actief begeleid wordt naar veilige mededingsrechtelijke afspraken.

Uit onderzoek onder ChristenUnie-leden blijkt dat de meningen over megastallen zeer verdeeld zijn. Een derde van de leden vindt dat kleinschalige bedrijven in gevaar komen door de bouw van megastallen en andere vormen van schaalvergroting.

Een kwart van de ondervraagden is van mening dat kleinschalige veehouderij beter is voor de volksgezondheid, het milieu en dierenwelzijn. Ruim 300 leden vinden dat de overheid geen grenzen moet stellen aan de ontwikkeling van megastallen. Zij zijn van mening dat de boeren en ondernemers de ruimte moeten krijgen voor optimale bedrijfsvoering. Tien procent van hen ziet de megastal als een oplossing van de moeilijke situatie waarin de boeren verkeren.

Labels
Dierenwelzijn
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden