Roel Kuiper: "Geen vrijbrief voor verlagen huurtoeslag"

2010_AP_Roel_Kuiper-106-12-2011 19:34 06-12-2011 19:34

Vandaag deed ChristenUnie-senator Roel Kuiper mee aan een debat over wetsvoorstel 32694: Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting). Hieronder zij bijdrage:

MdV,

Hoewel wij niet aan de schriftelijke voorbereiding hebben meegedaan heeft mijn fractie er behoefte aan kort in te gaan op de voorliggende wetswijziging. Opnieuw hebben we hier te maken met een wet die vooral door het motief lijkt te zijn ingegeven ‘quick wins’ te halen bij het inboeken van bezuinigingen. Er is al vaker opgemerkt dat daadwerkelijke hervormingen te verkiezen zijn boven het behalen van onevenwichtige ‘quick wins’ die in samenhang met andere bezuinigingen en eigen bijdragen een stapeling geven van nieuwe lasten. Dat is hier ook het geval. Ruim 70% van de huurtoeslagontvangers heeft niet meer dan het minimuminkomen en zij alle zullen geconfronteerd worden met stijgende huurlasten en dus koopkrachtverlies. We spreken hier dus per definitie over een pijnlijke maatregel.

Afgezien van dit sociale bezwaar is er de vraag of wijziging dan wel flexibilisering van normpercentages niet een wetswijziging noodzakelijk maken. De reden waarom niet voor wetswijziging is gekozen heeft te maken met snelheid: de bezuinigingen worden al voor 2012 ingeboekt. Maar dat kan geen doorslaggevende reden zijn. Meer principieel moet hier de vraag worden gesteld dat flexibilisering van de kwaliteitskorting zozeer verbonden is met de inkomens- en rechtszekerheid van huurtoeslagontvangers dat wettelijke verankering geboden was. Waarom is overigens gekozen voor flexibilisering en niet voor een ophoging van de kwaliteitskorting met 10%. Blijkbaar wil de overheid zich de vrijheid voorbehouden de korting percentueel nog verder te doen oplopen. Graag ontvang ik op dit punt een beschouwing van de minister.

Een ander punt in geding is of er voor huurtoeslagontvangers een alternatief is. De korting is bedoeld om huurders eerder te doen kiezen voor een goedkopere woning. Een verhuizing is geen sinecure, maar dat terzijde. Als de goedkopere huurwoningen niet voorradig zijn kan men een prikkel inbouwen, maar bestaat er in feite geen reëel alternatief. Het voornaamste argument voor deze wetswijziging is budgettair en daarmee is dit weer een voorbeeld van ‘hit and run’-bezuinigingen waar we al veel hebben zien voorbijkomen.

Het is zeer wel denkbaar dat we over ons stelsel van huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek in samenhang moeten nadenken. Maar dan moet dat wel systematisch gebeuren. We zouden het toejuichen als het kabinet hierin vooropging.

Onze fractie staat kritisch tegenover het voorstel, zowel als het gaat om de aantasting van inkomenszekerheid bij huurtoeslagontvangers als vanwege de vraag – als er al iets aan deze normpercentages gewijzigd zou moeten worden - of wettelijke verankering van normpercentages hier niet de aangewezen weg had moeten zijn. Uiteraard wachten wij de antwoorden van de minister met belangstelling af.    

Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper

« Terug

Reacties op 'Roel Kuiper: "Geen vrijbrief voor verlagen huurtoeslag"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden