Weekoverzicht Eerste Kamer 49

2010_AP_Roel_Kuiper_610 voor site 2woensdag 07 december 2011 19:53

Week in week uit wordt er op dinsdag vergaderd door de Eerste Kamer. ChristenUnie-senatoren Peter Ester en Roel Kuiper spreken over talloze wetsvoorstellen. Iedere week laat de Senaatsfractie op deze site weten wat ze heeft gedaan. Deze week deden de Eerste Kamerleden mee aan vier plenaire debatten:

Terugkeerrichtlijn

ChristenUnie-senator Roel Kuiper deed mee aan het debat over de terugkeerrichtlijn. Hij is tegen het plan van het kabinet om vreemdelingen die in strijd met een terugkeerbesluit in Nederland verblijven strafrechtelijk aan te pakken. Lees hier zijn hele bijdrage.

Huurtoeslag

Roel Kuiper sprak ook over het wetsvoorstel flexibilisering kwaliteitskorting huurtoeslag. Een technisch wetsvoorstel met grote gevolgen voor huurders. De fractie van de ChristenUnie is daarom kritisch. Vanwege de aantasting van inkomenszekerheid bij huurtoeslagontvangers en omdat er niet langer sprake is van een wettelijke verankering van normpercentages. Lees hier Kuipers bijdrage aan het debat.

Dubbele heffingskorting

Peter Ester heeft zich kritisch uitgelaten over de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting. Het wetvoorstel kort uitkeringsgerechtigden om hen zo te stimuleren om te gaan werken. Ester wees het kabinet erop dat financiële prikkels alleen niet effectief werken. Hij pleitte in zijn bijdrage voor een bredere visie op de arbeidsmarkt.

Bezuinigingen op het kindgebondenbudget

Peter Ester debatteerde daarnaast plenair mee over de bezuinigingen op het kindgebondenbudget. Hij bepleitte een bredere visie op jeugd- en gezinsbeleid. Lees hier zijn bijdrage.

Stemmingen: ingangsdatum AOW

Dan werd er ook nog gestemd over een wetsvoorstel dat vorige week werd behandeld in de Eerste Kamer. De ChristenUnie heeft tegen het wetsvoorstel gestemd dat de ingangsdatum van de AOW veranderd. Hierdoor krijgen mensen tot een aantal weken later hun AOW. De wet wordt nu heel haastig ingevoerd, om genoeg bezuinigingen voor 2012 binnen te halen. Dat geeft geen gelegenheid om het inkomensgat dat ontstaat te repareren in de verschillende CAO's. ChristenUnie-senator Peter Ester leverde vorige week een bijdrage aan het debat over dit wetsvoorstel.

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester
Roel Kuiper

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden