ChristenUnie: Alternatieven wegprojecten Rotterdam onvoldoende onderzocht

07-12-2011 14:47 07-12-2011 14:47

De ChristenUnie heeft grote vraagtekens bij de keuze van minister Schultz om voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in Rotterdam te kiezen voor de Blankenburgtunnel, zowel wat betreft het tracé als de gekozen bouwmethode. Arie Slob: "De ChristenUnie is niet tegen de aanleg van een nieuwe tunnel, de verkeersproblemen rond Rotterdam zijn immers groot, maar alternatieve tracés hebben onvoldoende kans gehad. Er is nu te veel gefocust op alleen de files bij de Beneluxtunnel terwijl de knelpunten in het wegennet rond Rotterdam veel groter zijn."

Het Kamerlid wijst op adviezen van onder andere het College van Rijksadviseurs en de ANWB die de voorkeur geven aan de meer westelijk gelegen Oranjetunnel. "Met de Blankenburgtunnel zal ook in de toekomst het grootste deel van het verkeer langs het nu al overbelaste Kethelplein moeten rijden. De files in de Beneluxtunnel zullen afnemen, maar zeker niet weg zijn. De Oranjetunnel daarentegen maakt een nieuw tracé mogelijk vanaf Den Haag via het Westland (Veilingroute) zodat de A4 en A13 ontlast worden. Ook heef de Oranjetunnel een grotere meerwaarde voor de Tweede Maasvlakte en heeft dit tracé minder gevolgen voor de natuur."

De Oranjetunnel is volgens de minister duurder dan de Blankenburgtunnel, maar dit verschil is volgens Arie Slob te klein om doorslaggevend te zijn. "De onzekerheidsmarges zijn nog erg groot. Bovendien bleek de aanleg van de A4 Midden Delfland ineens ook honderden miljoenen euro’s goedkoper." Voor de nieuwe tunnel is al een vroeg stadium gekozen voor een traditionele bouwmethode in plaats van een boortunnel omdat een boortunnel te duur zou zijn. Slob: "Maar is dat wel zo? Er is inmiddels zoveel ervaring met boortunnels dat dit veel goedkoper is geworden. Ik wil daarom dat de minister alsnog naar de optie van een geboorde tunnel kijkt. Een tunnel brengt minder schade aan in het gebied."

Het Kamerlid vindt dat er bij de tracékeuze van een tunnel van meer dan 1 miljard euro ook naar toekomstige ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen moet worden gekeken. Arie Slob: "Het gevaar is groot dat de volgende stap een nieuwe snelweg vanaf de Blankenburgtunnel ten noorden van Vlaardingen en Schiedam wordt, dwars door het groene Midden-Delfland". In het besluit over de Blankenburgtunnel staat dat een toekomstige doortrekking ten noorden van Schiedam en Vlaardingen niet aan de orde is. Arie Slob: "Dat heeft vrees ik geen enkele juridische waarde. Als straks de verkeersproblemen weer toenemen dan zal al snel gezegd worden dat dit tracé het meest logisch is en het goedkoopst en dat het zonde is om de Blankenburgtunnel niet optimaal te benutten hiervoor. Er wordt gewoon in stappen gewerkt terwijl de vraag zou moeten zijn: hoe zou het wegennet er over 30 jaar uit moeten zien zowel qua bereikbaarheid als gevolgen voor de omgeving? In dat geval zou de Oranjetunnel ook qua kosten wel eens veel beter kunnen scoren want de Veilingroute door het Westland zal ook bij aanleg van de Blankenburgtunnel moeten worden opgewaardeerd in de toekomst."

A13/A16

De ChristenUnie heeft ook vragen bij de keuze van de minister om voor 1 miljard euro een nieuwe verbinding tussen de A13/A16 aan te leggen langs Rotterdam The Hague Airport. Arie Slob: "Natuurlijk moet het knelpunt op de A20 noord worden opgelost. Maar is hiervoor een nieuwe A13/A16 verbinding nodig?" Doordat er gekozen is voor een nieuw tracé krijgen meer bewoners te maken met overlast. Schiebroek en Hillegersberg zijn straks omringd door snelwegen. "Ik had liever gezien dat de A20 was verbreed en beter ingepast door bijvoorbeeld een deel te overkluizen. Dan was de overlast juist afgenomen! Er had dan ook een korte by pass vanaf de A20 naar de A13 kunnen komen zodat ook Overschie was verlost van de snelweg die deze wijk nu doorkruist".

Deze zogenaamde Bos-variant is wat betreft de ChristenUnie door de minister te makkelijk terzijde geschoven. Arie Slob: "De minister vond deze variant te duur, maar inmiddels ligt er een aangepast voorstel dat zelfs goedkoper is dan de A13/A16. De minister vertelt in haar brief niet waarom dit geen goede oplossing zou kunnen zijn voor de verkeersproblemen op de noordelijke ring van Rotterdam."

De voorgestelde nieuwe snelweg doorkruist het Lage Bergsche Bos ten noorden van Rotterdam, één van de weinige groengebieden ten noorden van Rotterdam. In het park komt de weg in een tunnel te liggen. Slob "Dit klinkt mooi maar het is in feite een muur want de tunnel komt op maaiveld. De regio wilde een tunnel onder maaiveld."

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden