Voordewind: stemmen ronselen Egypte moet stoppen

Joel Voordewind_Ruben Timman_top209-12-2011 17:18 09-12-2011 17:18

De ChristenUnie wil dat het kabinet zich er in Europees verband voor inzet om de laatste stemrondes van de Egyptische parlementsverkiezingen volgens de regels te laten verlopen. Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft met eigen ogen gezien hoe die regels geschonden zijn: ,,Salafisten en het Moslimbroederschap ronselen stemmen bij de ingang van het stemlokaal en dat is verboden. Het kan niet zo zijn dat Europa wegkijkt als we deze ongeregeldheden vaststellen en tegelijkertijd meer dan 400 miljoen euro naar Egypte sturen. Er moet een duidelijk protest klinken.”

Schriftelijke vragen namens het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over onregelmatigheden bij de Egyptische verkiezingen.  

  1. Heeft u kennis genomen van onregelmatigheden bij de Egyptische verkiezingen, zoals het campagnevoeren en ‘adviseren’ voor stemlokalen wat vooral door het Moslimbroederschap en salafisten wordt gedaan[1]?
  2. Zijn bij u nog andere onregelmatigheden bekend? Kunt u bevestigen dat deze handelingen strijdig zijn met de Egyptische kieswet en voorts de internationale richtlijnen zoals ook door het Carter Institute wordt gehanteerd? Hoe verhouden deze onregelmatigheden zich tot Artikel 25 lid b van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten? Bent u van mening dat deze praktijken de uitslag van de verkiezingen hebben beïnvloed?
  3. Heeft u, al dan niet in samenspraak met uw EU-collega’s, protest aangetekend bij uw Egyptische collega? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?
  4. Bent u ervan op de hoogte dat de 2e fase 14 december aanstaande aanvangt en de 3e fase op 3 januari? Bent u in dit kader bereid, al dan niet in samenspraak met uw EU-collega’s, er bij de Egyptische autoriteiten op strenge handhaving aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

[1] Zie o.a. ‘Lange rijen voor stemlokalen Caïro’, http://www.nu.nl/algemeen/2679336/lange-rijen-stemlokalen-cairo.html,  27 november jl. & ‘Egypt’s Muslim Brotherhood wins votes though organization, promises to poor in Egypt vote’, the Washington Post,  30 november jl.

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden