ChristenUnie: kinderbijslag ook voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

cynthia+ortega+tweede+kamer-610donderdag 15 december 2011 11:17

Sinds 10/10/2010 maken Bonaire, Sint Eustatius en Saba deel uit van Nederland. Toch is voor de eilanden geen regeling zoals de kinderbijslag ingevoerd. ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Er moet een einde komen aan deze onrechtvaardige rechtsongelijkheid. Ik vind het onbestaanbaar dat we in een deel van Nederland wel een kinderbijslagregeling hebben en in het andere deel helemaal niets. Doel van de kinderbijslag is het verstrekken van een financiële tegemoetkoming aan ouders in de kosten van hun kinderen. Ik hoor dat er kinderen zijn die het momenteel erg zwaar hebben met de toenemende armoede op de BES-eilanden door de hoge inflatie.”

De koopkracht op de BES-eilanden is door de invoering van de dollar en het nieuwe fiscaal stelsel fors achteruitgegaan. Ortega-Martijn: ,,Mensen hebben simpelweg niet genoeg om de opvoeding van hun kinderen te betalen. De kinderen mogen hier niet de dupe van worden. Je kunt dit probleem niet afwimpelen door te zeggen dat mensen moeten gaan werken, terwijl het werk er niet voor iedereen is. Daarnaast gaat het hierbij om rechtsgelijkheid voor inwoners van één land.” 

De ChristenUnie stelt ter discussie of de BES-eilanden, na hun integratie in het land Nederland, wel een gelijkwaardige toegang hebben tot voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid. Het staat buiten kijf dat er rekening gehouden mag worden met de schaalgrootte van de eilanden en de levensstandaard. Dat is soms zelfs onontkoombaar. Ook kunnen niet alle sociale regelingen gelijktijdig en op dezelfde manier ingevoerd  worden. Het strijdt echter met de rechtsgelijkheid als er in het geheel geen met de kinderbijslag vergelijkbare regeling op de BES-eilanden bestaat. En dat is nu helaas het geval. 

De ChristenUnie wil dat de minister alsnog toezegt om een kinderbijslagregeling voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba in te voeren anders zal de ChristenUnie samen met GroenLinks hiervoor zelf een initiatiefwet gaan indienen.

Labels
Cynthia Ortega
Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden