Slob: volgende keer kunnen kalkoenen mensen zijn

witboekNS-arie-slob20-12-2011 16:50 20-12-2011 16:50

ChristenUnie Kamerlid Arie Slob wil dat de spoorwegovergang bij Maarsbergen snel wordt aangepakt. Eind vorige week botste daar een trein op een vrachtwagen met bevroren kerstkalkoenen. De ChristenUnie is van mening dat dit ongeluk voorkomen had kunnen worden. Slob: ,,De spoorwegovergang is enorm gevaarlijk en zou in 2008 al aangepakt worden. De slachtoffers van de aanrijding zijn nu ‘slechts’ bevroren kalkoenen, dit hadden ook mensen kunnen zijn. Er moet actie ondernomen worden om de plannen voor een ongelijkvloerse kruising te realiseren.”

De ChristenUnie wil van de minister weten waarom er nog niet is begonnen met de aanpak van de spoorwegovergang bij Maarsbergen terwijl in 2010 een realisatiebeschikking is afgegeven. Slob: ,,Persoonlijk letsel bij de aanrijding is gelukkig beperkt gebleven, alleen de machinist is licht gewond geraakt. Toch is het zaak dat er snel werk gemaakt wordt van de aanpak van deze spoorwegovergang om meer ongelukken te voorkomen.”

 

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur & Milieu over de overwegbotsing bij Maarsbergen. 

  1. Kent u het bericht “Trein botst op vrachtwagen vol kerstkalkoenen”[1]?
  2. Herinnert u zich het antwoord op vraag 107 bij de feitelijke vragenronde over het MIRT-projectenboek 2012 waarin u stelt dat u begin 2012 overeenstemming verwacht te bereiken met de regio over de spoorwegovergang in Maarsbergen en dat deze planstudie relatief veel tijd gevergd heeft vanwege het gezamenlijk met de regionaal betrokken partijen zoeken naar een optimale inrichting en inpassing van het project?
  3. Kunt u aangeven hoe dit antwoord zich verhoudt met de mededeling in de memorie van toelichting van de begroting voor het jaar 2008 (Kamerstuk31200 Anr. 2) dat de planstudie al grotendeels was afgerond en de start van de uitvoering van het project plaats zou vinden in 2007/2008?
  4. Wat is de reden dat het project nog steeds niet gestart is terwijl volgens de memorie van toelichting bij het jaarverslag en de slotwet voor het Infrastructuurfonds 2010 (Kamerstuk32710 Anr. 4) de realisatiebeschikking in 2010 is afgegeven?
  5. Hoe is het mogelijk dat er een realisatiebeschikking is afgegeven, maar dat u weer tot overeenstemming moet komen met de regio? Waarover is exact dan nog geen overeenstemming en welke besluiten zijn nog nodig voordat de schop in de grond kan?
  6. Zijn de voorgenomen maatregelen bij de genoemde spoorwegovergang nog steeds voorbereid op viersporigheid?
Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden