Roel Kuiper: "Blij met wetsvoorstel voor veteranen"

Kuiper_Gerhard_van_Roon20-12-2011 17:40 20-12-2011 17:40

Roel Kuiper is blij dat de Eerste Kamer de Veteranenwet heeft aangenomen. "In andere westerse landen is er al veel gedaan voor oorlogsveteranen. Het is goed dat ook wij een samenhangend beleid hebben op dit gebied." De Veteranenwet was een initiatief van alle partijen in de Tweede Kamer. Voor de ChristenUnie was Joel Voordewind bij het schrijven van de wet betrokken.

Bijdrage van ChristenUnie-senator Roel Kuiper aan het plenaire debat op 19 december over wetsvoorstel 32414: Veteranenwet.

Meneer de Voorzitter,

In mijn familie heeft het word ‘veteraan’ nog niet een ingeburgerde klank, althans niet als het gaat om een gewezen militair die op vredesmissie is geweest, maar de veteraan is er wel. Mijn oudste broer heeft als beroepsofficier gediend voor Unifil in Libanon en, hoewel inmiddels actief in het bedrijfsleven, is hij een veteraan. Bijzondere zorg heeft hij niet nodig, maar het is goed dat wij de waardering voor de inzet van onze militairen tot uitdrukking brengen en ook een eventuele zorgplicht bij wet vastleggen. Ons land kent een leger aan veteranen, zeker nu Nederland actief is met diverse buitenlandse missies. 

In andere westerse landen is er al veel gedaan voor oorlogsveteranen. Het is goed dat ook wij een samenhangend beleid hebben op dit gebied. Onze fractie is verheugd dat deze wet er gaat komen.

Deze wet is, na de aanpassing op advies van de Raad van State, ook een uitdrukkelijke poging de versnippering aan regelingen op dit punt te overwinnen. Mijn vraag is in welke mate dit na de aanpassing van de wet inderdaad het geval is en hoe de minister hier over denkt. Is er nog huiswerk te doen na aanvaarding van deze wet en hoe ziet dat huiswerk er uit? Zijn er nog nadere maatregelen te treffen om de samenhang in de uitvoering van veteranenbeleid nog verder te verbeteren?

Een tweede vraag die mijn fractie nog wenst te stellen betreft de definitie van veteraan. Ook zij in actieve dienst kunnen hieronder vallen. Ook hierover heeft de Raad van State een opmerking gemaakt. Niet alleen omdat het gangbare spraakgebruik in de veteraan toch steeds de gewezen militair blijft zien, maar ook omdat voor militairen in actieve dienst voorzieningen en regelingen bestaan. U hebt daarop geantwoord dat beslissend is dat een militair in actieve dienst ook kan terugkeren met medische en of psychische problemen die nazorg behoeven, maar de vraag blijft voor mijn fractie bestaan of gangbare voorzieningen en regelingen hier niet gewoon toereikend zijn. Graag zou ik van de indieners nadere opheldering op dat punt.

Onze fractie kan zich al met al goed vinden in dit wetsvoorstel,feliciteert de initiatiefnemers en steunt de  aanvaarding van deze wet.    

Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden