Eerste Kamer weekoverzicht 7: 'Democratische rechtsstaat in grondwet'

2010_AP_Roel_Kuiper_610 voor site 2dinsdag 14 februari 2012 16:17

Iedere week wordt er op dinsdag vergaderd door de Eerste Kamer. ChristenUnie-senatoren Peter Ester en Roel Kuiper spreken over talloze wetsvoorstellen. Wekelijks laat de Senaatsfractie op deze site weten wat ze heeft gedaan.

Democratische rechtsstaat moet in de grondwet

Vorige week zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper al dat hij hecht aan versterking van de grondwet. (Lees hier zijn bijdrage.) De ChristenUnie heeft vandaag daarom voor de motie Engels gestemd. In deze motie wordt de regering verzocht om, met inachtneming van het advies van de Staatscommissie Grondwet en van de kabinetsreactie, vóór 1 oktober 2012 een voorstel te ontwikkelen voor de formulering van een algemene bepaling in de Grondwet, waarin wordt uitgedrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is, zo mogelijk uitgewerkt dan wel aangevuld met nadere voorschriften. De motie is aangenomen.

Toezegging: doorrekening van effecten doorwerkbonus

De staatssecretaris van Financiën moet gaan rekenen. Naar aanleiding van een vraag van ChristenUnie-senator Peter Ester, zei hij toe de doorrekening van de effecten van het vitaliteitspakket op de arbeidsparticipatie en houdbaarheid in december, voor afronding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW aan de Eerste Kamer te doen toekomen. Ester wil het rekenwerk op een rij hebben, om een juiste beslissing te kunnen nemen.

Nationale parlementen niet buiten spel zetten

ChristenUnie-senator Peter Ester stelde vandaag vragen over de Ontwerpverordening monitoren en beoordelen begrotingsplannen van lidstaten van het Eurogebied. Dat is een voorstel uit Europa. Ester heeft vragen gesteld over mogelijke spanningen tussen europese en nationale bevoegdheden. Hier na te lezen.

CNV-jongeren spreken met Peter Ester

Een delegatie van CNV-jongeren sprak vandaag met Peter Ester over de situatie voor jongeren op de arbeidsmarkt.

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester
Roel Kuiper

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > februari

Geen berichten gevonden