Initiatiefwetsvoorstel ChristenUnie en PvdA: laat gewortelde asielkinderen blijven

2012-Asielkinderen-symposium-Saharvrijdag 02 maart 2012 15:38

Asielkinderen die in Nederland zijn opgegroeid, de taal spreken, naar school gaan en een vriendenkring hebben, kunnen we als beschaafd land niet zomaar terug sturen naar ‘hun eigen land’. Zeker niet als ze hier al meer dan acht jaar wonen en leven en Nederland hun ‘thuisland’ is. Afgelopen maandag dienden ChristenUnie en PvdA een wetsvoorstel in waarin ze voorstellen dat deze ‘gewortelde’ asielkinderen niet meer naar land van herkomst teruggestuurd worden. De partijen organiseerden samen met GroenLinks een themamiddag om hun voorstel toe te lichten. Veel asielkinderen en camera’s kwamen op de bijeenkomst af.

- Het wetsvoorstel
- Memorie van toelichting
- Reactie op het advies van de RvSDe gewortelde asielkinderen die een gezicht hebben gekregen dankzij Sahar en Mauro, kunnen al rekenen op de steun van zeker honderd gemeenten waar een motie is aangenomen die oproept de wet te steunen. Zij vinden dat Asielminister Leers (CDA) een regeling moet treffen voor deze kinderen. Ze scharen zich achter het wetsvoorstel. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Er moet rechtszekerheid komen voor kinderen die hier langer dan acht jaar zijn en de taal en cultuur van hun land van herkomst niet kennen. De minister heeft wel de mogelijkheid om in zulke gevallen een uitzondering te maken, maar dan is er mijns inziens te snel sprake van willekeur. Degenen die goed hun verhaal kunnen doen en de publiciteit halen, krijgen alsnog asiel en anderen niet. Situaties als rond Mauro moeten we niet meer willen.”

ChristenUnie en PvdA vinden dat in Nederland de toelatingsprocedures van vreemdelingen soms zoveel tijd in beslag nemen dat de kinderen van die vreemdelingen zozeer in Nederland zijn geworteld geraakt dat aan hen (en ook aan hun ouders en de eventuele andere kinderen) alsnog een verblijfsvergunning moet worden gegeven. Zij moeten dan wel al langer dan acht jaar in Nederland zijn. Voor kinderen die als alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) naar Nederland zijn gekomen en die tot hun achttiende een zogenoemde amv-vergunning hebben gehad, zou een verblijfsvergunning moeten worden gegeven wanneer zij ten minste vijf jaar in Nederland zijn geworteld. Wel moet als voorwaarde gelden dat de vreemdelingen wel steeds 'in het zicht' van de overheid zijn gebleven, zodat geen vergunning wordt verleend aan illegale vreemdelingen. Ook moet de lange duur van de procedures (mede) te wijten zijn aan onjuist gebleken beslissingen van de overheid of te lang stilzitten van de overheid.

Het advies van de Raad van State (RvS) over het wetsvoorstel is kritisch. De Raad geeft in haar advies aan dat de minister nu al de mogelijkheid heeft om bij schrijnende gevallen uitzonderingen te maken. Volgens de RvS wil dit initiatiefvoorstel iets doen aan de gevolgen van lange procedures, maar doet het niks om de oorzaken daarvan te bestrijden. “Hierdoor blijft het probleem bestaan. Het zou daarom de voorkeur verdienen om de inspanningen te richten op maatregelen om de procedures waar mogelijk te versnellen en zo nodig te verbeteren, zodat wordt voorkomen dat toelatingsprocedures onnodig lang duren.” De ChristenUnie wil ook dat de procedures worden verkort omdat het lange wachten schrijnendheid in de hand werkt.

'Geworteldheid'

De Raad vindt ook dat ‘geworteldheid’ uit meer moet bestaan dan het tijdscriterium van vijf of acht jaar. Anders zou het, volgens de RvS, een ‘aanzuigende werking’ krijgen. Voordewind kan zich niet vinden in die kritiek: ,,Ik ben niet bang dat asielzoekers de procedure gaan rekken. Er zitten randvoorwaarden in de wet die dit soort gedrag voorkomen. Allereerst moeten degenen die om de jeugdige asielzoeker heen staan de procedure niet onnodig hebben vertraagd. En verder mag de betrokkene niet op enig moment in de illegaliteit zijn geweest. Bovendien kan de minister, zo staat in het gedoogakkoord, slechts terughoudend gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid in individuele gevallen. Dat lost voor de huidige groep van ongeveer 800 kinderen niets op.”

Voordewind wil dat er een norm wordt vastgelegd in de wet: ,,Het is net als met een aanvraag voor een bouwvergunning: als de overheid niet binnen een bepaalde tijd heeft gereageerd, dan moet de vergunning gegeven worden. Dat moet ook hier gaan gelden. Als het door toedoen van de overheid acht jaar of langer heeft geduurd voor er uitsluitsel komt voor de asielaanvraag, dan behoort die te worden gegeven omdat uitzetten naar een land die het kind niet kent grote schade oplevert voor het kind en zijn familie.” Voor een aanzuigende werking is Voordewind niet bang. Het gaat om een afgebakende groep van ongeveer 800 kinderen nu. Mogelijk komen daar per jaar enkelen of enkele tientallen bij.

Alle ogen zijn nu gericht op de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hun steun is noodzakelijk om de wet door de Kamer te loodsen. Maar de vraag is of zij kiezen voor hun christelijk-sociale profiel of dat zij loyaal blijven aan gedoogpartner PVV.

(Foto: Sahar (links) en andere kinderen tijdens het minisymposium van ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Foto: Arjo Kleinhuis).


In de media:

  • 72% van de CDA-raadsleden schaart zich achter het wetsvoorstel van ChristenUnie en PvdA, blijkt uit onderzoek van EO De Vijfde Dag. Ruud Lubbers is zelf geen voorstander van de ‘Maurowet’, maar vindt wel dat Leers meer van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik moet maken. EO De Vijfde Dag
  • Voordewind: ‘Voldoende waarborgen ingebouwd’ – Reformatorisch Dagblad, 27 februari 2012.
  • Nieuwsuur had maandagavond (27/2) een uitgebreide reportage naar aanleiding van het symposium.
  • 105 gemeenten achter kinderpardon, Nederlands Dagblad, 2 maart 2012.
  • In de Volkskrant klinkt steun in het commentaar van Raoul du Pré: Grenzen aan het gesol (met kinderen) (betaalde link). In de Volkskrant ook een analyse.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
201202-33068 Reactie op RVS-Wetsvoorstel-gewortelde-asielkinderen57,0 kBapplication/pdfdownload
201202-33068 Wetsvoorstel-gewortelde-asielkinderen16,4 kBapplication/pdfdownload
Wetsvoorstel-gewortelde-asielkinderen-Memorie van toelichting zoals gewijzigd n a v advies RvS127,7 kBapplication/pdfdownload
Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden