Bezuiniging op zorgleerlingen onverantwoord

cynthia+ortega+tweede+kamer-610dinsdag 06 maart 2012 15:26

Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn van de ChristenUnie maakt zich met ouders, schoolleiders en docenten zorgen over de toekomst van het onderwijs. Zij vrezen voor de toekomst van kwetsbare kinderen. Door de bezuinigingen komt het onderwijs voor zorgleerlingen onder druk te staan. Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Het is enorm schrijnend om vragen te krijgen van bezorgde ouders of hun kinderen met een beperking nog volwaardig meetellen in de samenleving of dat deze kinderen en jongeren eigenlijk alleen gezien worden als een zware kostenpost op de begroting.”

De ChristenUnie gelooft in een inclusieve samenleving, waarin ieder talent telt en wordt benut. Het is onze christelijke levensovertuiging dat leerlingen die ondersteuning nodig hebben, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Dat geldt zowel voor het reguliere onderwijs als voor het speciale onderwijs. Deze kinderen zijn waardevol en willen in de toekomst waardevolle burgers zijn die ook een bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.   

Ook maakt Ortega-Martijn zich grote zorgen over de aangekondigde ontslagen in het speciaal onderwijs. Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen maar de snelheid waarmee dit gebeurt, vormt een groot gevaar voor de kwaliteit van het onderwijs. Het kabinet wil dat leraren worden bijgeschoold, maar volgens de ChristenUnie lukt dit nooit op de korte termijn. Door de bezuiniging zouden vierduizend onderwijsmensen ontslagen worden die juist wel specifieke ervaring hebben die nodig is in het passend onderwijs. Deze professionals zouden kunnen worden ingezet voor het geven van bijscholing.

De ChristenUnie wil dat er niet wordt bezuinigd op het onderwijs, zodat de kwaliteit van het onderwijs behouden kan worden. Ortega-Martijn: ‘Veel bezuinigen levert misschien snel veel geld op, maar docenten blijven nodig. Kinderen en jongeren met een beperking hebben altijd begeleiding nodig in het onderwijs. Als er teveel op docenten wordt bezuinigd, kan een school deze begeleiding niet meer bieden. Dit gaat ten koste van kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs.’

Door de invoering van passend onderwijs worden sommige gereformeerde of christelijke scholenclusters opgedeeld in meer dan tien regionale samenwerkingsverbanden. De ChristenUnie en SGP vinden dat er voor deze scholen een aparte regeling moet komen, zodat veel bureaucratie wordt voorkomen. De partijen maken zich ook zorgen over de positie van kleine scholen. De nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen straks een vast geldbedrag voor zorgleerlingen. Hier gaat ook op worden bezuinigd. Veel scholen voor speciaal onderwijs zijn vrij klein. Er kan daarom druk ontstaan om die scholen te laten verdwijnen. Maar daarmee wordt de keuzevrijheid van ouders opgeofferd.

 

Klik hier om de bijdrage van Cynthia Ortega-Martijn aan het debat te lezen: http://www.cynthiaortega.nl/k/n12094/news/view/508861/143881/Bijdrage-Cynthia-Ortega-aan-het-plenair-debat-Passend-onderwijs.html

Klik hier om de bijdrage van Cynthia Ortega-Martijn aan het debat te bekijken:
http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=1203&sid=6-3-2012%2015:42:20

Labels
Cynthia Ortega
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden