ChristenUnie: stop uitzetten van homoseksuele Irakezen

12-03-2012 16:18 12-03-2012 16:18

De ChristenUnie is geschrokken over de berichten dat er in Irak speciale milities jacht maken op homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender (LHBT) Irakezen. Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil dat het kabinet in de richting van de Irakese regering een scherpe veroordeling uitspreekt en er alles aan doet om aan deze verschrikkelijke praktijken een einde te maken. Voordewind: ,,Het is ronduit afschuwelijk hoe deze kwetsbare groep mensen te duchten heeft voor dit geweld, wat door de Irakese regering lijkt te worden goedgepraat. Ik wil dat Nederland mensen bescherming biedt aan asielzoekers die door uitzetting naar Irak extra risico lopen.” Het ChristenUnie-Kamerlid heeft samen met de SP, PvdA, GroenLinks en SGP vragen gesteld aan het kabinet.

Schriftelijke vragen namens de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Bommel (SP), Timmermans (PvdA), Dibi (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en en de Minister van Immigratie, Integratie en Asiel over het bericht dat speciale milities in Irak jacht maken op homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender Irakezen. 

  1. Heeft u kennis genomen van berichten dat er in Irak speciale milities actief zijn die jacht maken op (veronderstelde) homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender Irakezen? Kunt u deze berichten bevestigen[1]?
  2. Klopt het dat ook het Irakeze Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgeroepen om ‘het fenomeen emo zo snel mogelijk uit te roeien’? Bent u bereid uw Iraakse ambtsgenoot aan te spreken op deze onacceptabele praktijken? Welke activiteiten verricht de Iraakse overheid om deze praktijken tegen te gaan? Steunt Nederland projecten, bijvoorbeeld via het mensenrechtenfonds, die een bijdrage leveren om deze verschrikkelijke praktijken tegen te gaan? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?
  3. Onderschrijft u de gedachte dat LHBT-asielzoekers momenteel in Irak onacceptabel veel risico lopen en dat het terugsturen van deze asielzoekers daarmee onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
  4. Zijn er momenteel asielzoekers die behoren tot deze risicogroepen Zo ja, bent u bereid voorlopig te stoppen met het terugsturen van deze asielzoekers? Zo nee, op welke wijze garandeert u dan de veiligheid van homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender asielzoekers bij terugkeer naar Irak?

[1] ‘Stuur Iraakse homo’s niet terug’, Nederlands Dagblad, 8 maart jl. http://www.nd.nl/artikelen/2012/maart/08/-stuur-iraakse-homo-s-niet-terug, ‘’ Emo killings’ in Irak, NOS, 11 maart jl.  http://nos.nl/artikel/350467-emo-killings-in-irak.html, ‘Sji’itische milities in Bagdad en Basra jagen op ‘emo-jongeren’’, Trouw, 12 maart jl.

Labels
Integratie
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden