ChristenUnie wil cultuuromslag om schuldenproblematiek aan te pakken

cynthia+ortega+tweede+kamer-61013-03-2012 11:39 13-03-2012 11:39

De ChristenUnie vindt dat de aanpak van de schuldenproblematiek vraagt om een cultuuromslag. Verschillende partijen zoals schuldhulpverleners, hulpvragers en incassobureaus moeten hun eigen belangen ondergeschikt maken om de schuldenproblematiek aan te pakken. Samenwerking is van cruciaal belang. ChristenUnie Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Mensen komen er steeds vaker te laat achter dat hun uitgaven niet in verhouding staan met de inkomsten. Men moet sneller weten of bepaalde aankopen of leningen wel of niet kunnen worden aangegaan. Preventie is cruciaal om de schuldenproblematiek terug te dringen.” Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rondetafelgesprek dat op initiatief van ChristenUnie Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn plaats vond in de Tweede Kamer.

Een instrument voor het terugdringen van schulden kan het instellen van een leenplafond zijn. Hierdoor worden het koopgedrag gekoppeld aan iemands actuele leencapaciteit. Dit zou voor online aankopen een effectief instrument kunnen zijn. Te denken valt aan een stoplichtsysteem waarbij het ‘groene licht’ inhoud dat de financiële huishouding gezond is en de consument zijn aankoop kan doen. Wanneer de aanbieder de verkoop van een product bij het rode licht toestaat, is het risico van het niet ontvangen van geld voor de verkopende partij. Ortega-Martijn: ,,Het maakt niet uit of belanghebbenden het leuk vinden of niet, we moeten elkaar in de ogen durven kijken en aanspreken op ieders verantwoordelijkheid. Zo wordt erger voorkomen”.

Tweede KamerlidCynthia Ortega-Martijnconstateert dat schuldeisers, hulpvragers, incassobureaus en de overheid nog veel beter moeten en kunnen samenwerken. Ortega-Martijn pleit voor een andere manier van kijken en denken over het aangaan van schulden: ,,Wordt het niet weer tijd om een schuldenvrije toekomst na te streven? Wij moeten zorgen dat schulden op de lange termijn hanteerbaar zijn. De knop moet om en dat begint bij kinderen. Ik ben een groot voorstander van lessen waarin kinderen leren omgaan met geld.” Maar ook een instrument zoals bouwsparen dat in Duitsland bestaat kan hierbij behulpzaam zijn. Mensen moeten dan eerst laten zien dat ze genoeg vermogen hebben voordat ze geld lenen.

De ChristenUnie wil een lans breken voor meer vrijwilligers in de schuldhulpverlening. Er ligt een rapport waaruit blijkt dat er sprake is van een hoog maatschappelijk rendement. Vrijwilligers met financiële kennis kunnen werk uit handen nemen van professionals. Maar zij kunnen ook het voorbereidend werk doen zoals de administratie op orde krijgen. Ortega-Martijn: ,,Het blijkt dat mensen met schulden waarde hechten aan mensen die zij vertrouwen om te komen tot een duurzame oplossing en een schuldenvrij bestaan. Er moet meer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van vrijwilligers”.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat een toenemend aantal zzp’ers in de problemen komen. Veel mensen die hun baan verliezen, kiezen ervoor om zzp’er te worden. Ze zijn professional en vakinhoudelijk bekwaam, maar de boekhouding laat vaak te wensen over waardoor betalingsachterstand ontstaat. Zij moeten beter toegang tot de schuldhulpverlening krijgen. Tevens moeten zzp’ers beter ondersteund worden. Ortega-Martijn: ,,Het is bekend dat zzp’ers vakbekwame mensen zijn maar vaak moeite hebben hun financiën op orde te houden. Om schulden te voorkomen, moeten deze mensen beter begeleid worden bij het bijhouden van hun boekhouding.”


Bekijk hieronder een overzicht van de bijdrages van de verschillende sprekers

 

 

 Bekijk hieronder de fotocollage van de rondetafel

Labels
Armoede
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden