Peter Ester stelt vragen over regels prospectus effecten

foto peter ester lange balkwoensdag 07 maart 2012 16:00

Vragen Peter Ester over wetsvoorstel 33 023: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht

De CU-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel maar heeft nog wel een aantal vragen. Deze betreffen de evaluatiestudie en de onderbouwing van een aantal wijzigingen.

 

Aanleiding

De herziening van de richtlijn prospectus is gebaseerd op een evaluatiestudie van de vigerende richtlijn. De CU-fractie zou graag over deze studie beschikken. Kan de regering daar zorg voor dragen?

 

Onderbouwing

De drempelbedragen voor een niet goed te keuren prospectus effecten aan het publiek worden verhoogd van € 50.000 naar € 100.000 , de tegenwaarde van de reikwijdte van de richtlijn prospectus wordt opgehoogd van € 2.500.000 naar € 5.000.000. Dit laatste Commissievoorstel wordt door het kabinet niet overgenomen. De CU-fractie steunt deze stellingname overigens maar zou het kabinet willen vragen de onwenselijkheid van deze ophoging nader te onderbouwen. De CU-fractie vraagt ook in welke mate deze ophoging werd ingegeven door de evaluatiestudie. Heeft het kabinet met de commissie overlegd over de andere route die het hier kiest? Zijn er ook andere EU-landen die hier een soortgelijk afwijkend standpunt innemen?

Tot slot wil de CU-fractie er op aandringen dat de nieuwe richtlijnen op heldere wijze naar het publiek worden gecommuniceerd.

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden