Peter Ester: 'Slagkracht en transparantie nodig in financieel toezicht'

foto peter ester lange balk07-03-2012 17:00 07-03-2012 17:00

Vandaag heeft Peter Ester vragen gesteld over wetsvoorstel 33 021: Wet Implementatie Omnibus I-richtlijn. De ChristenUnie-senator pleitte voor slagkracht en transparantie als het gaat om de samenwerking van financiƫle toezichthouders.

De CU-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel maar heeft nog wel een aantal vragen. Deze richten zich op transparantie, slagkracht en evaluatie en de betrokkenheid van DNB en AFM.

 

Transparantie

De wet reguleert de samenwerking tussen de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) enerzijds en de drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA, EIOPA, ESMA) en het Europees Comité voor systeemrisico’s anderzijds. De eerste vraag die de CU-fractie wil stellen is of de regering van mening is dat met deze nieuwe structuur en nieuwe instantities een effectief systeem van supranationaal toezicht gerealiseerd zal worden. Van enige afstand bezien maakt het nieuwe systeem geen transparante indruk. Kan de regering een samenvattend en helder overzicht geven van de bindende en niet-bindende bevoegdheden van deze nieuwe instanties en de bijbehorende besluitvormingsprocedures? Geldt het principe van “comply or explain” in gelijke mate voor alle toezichthoudende autoriteiten? Welke systemen van conflictresolutie zijn ingebouwd?

 

Slagkracht & evaluatie

Hoe beoordeelt het kabinet in dit verband de overkoepelende slagkracht van het Joint Committee of Supervisory Authorities? Is evaluatie van de nieuwe toezichtsstructuur voorzien en zo ja wanneer? Indien dat het geval is, kan de regering er dan op aandringen dat de verhouding tussen Europees en nationaal toezicht daarvan onderdeel uitmaakt?

 

Input DNB & AFM

De nieuwe procedure moet vooral de samenwerking reguleren tussen de Europese toezichthouders en de nationale actoren. Wat Nederland betreft zijn dat met name de Nederlandsche Bank en de AFM. Kan de regering inzicht verschaffen in de oordelen van DNB en AFM over deze nieuwe Omnibus-richtlijn? Zijn zij betrokken geweest bij de voorbereidingen van de richtlijn?

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden