ChristenUnie: kredietverlening bedrijven moet beter

20110524-Carola-Schouten-in-Kamer-129-03-2012 09:48 29-03-2012 09:48

Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) roept minister Verhagen (EL&I) op om in gesprek te gaan met banken over het op peil houden van kredietverlening. Woensdag meldde werkgeversorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM dat honderden technologische bedrijven niet of nauwelijks aan leningen kunnen komen.

Schouten: “Minister Verhagen heeft in december nog afspraken gemaakt met de banken om de kredietverlening op peil te houden. Het bericht vanuit de technologische industrie roept nu tegenstrijdige signalen op. Ik wil dat Verhagen er bij de banken op aandringt dat ze de afspraken nakomen.” Een goede kredietverlening is belangrijk voor bedrijven om nieuwe projecten te starten en de orderportefeuille gevuld te houden. Nu dreigen innovatieve projecten op de plank te blijven liggen.

Bovendien roept Schouten het kabinet op om de willekeurige afschrijving weer in te zetten. Schouten: “Deze maatregel heeft een gunstige werking voor de orderportefeuilles van het Nederlandse bedrijfsleven. Die stimulans is hard nodig en verdienen we bovendien ruimschoots terug door toenemende bedrijvigheid en werkgelegenheid.”

Klik op de link voor het artikel en het onderzoek van Vereniging FME-CWM http://tinyurl.com/6pp6quk

Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat banken de geldkraan voor veelbelovende bedrijven dichtdraaien (Telegraaf, 28 maart 2012).

Kent u het bericht “Banken remmen innovatie” (Telegraaf, 28 maart 2012)?

  1. Herkent u het signaal van FME-CWM dat banken nauwelijks leningen meer verstrekken?
  2. Wat is uw reactie op het onderzoek “Technologie en Innovatie in de technologische industrie”, waarin onder meer staat dat “meer dan de helft van de bedrijven zegt knelpunten te ondervinden bij de financiering van innovatie”?[1]
  3. Op welke manier wilt u de in het onderzoek genoemde hindernissen voor technologische bedrijven aanpakken in overleg met het bedrijfsleven?[2]
  4. Worden de afspraken die u in december hebt gemaakt met de banken over kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf nagekomen? Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met de banken over het nakomen van de eerder gemaakte afspraken?
  5. Bent u bereid de maatregel van willekeurige afschrijving het komende jaar in te zetten, aangezien kredietverlening aan bedrijven nog steeds zwaar onder druk staat en dat deze maatregel gunstige werking heeft voor de orderportefeuilles van het Nederlandse bedrijfsleven? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid de maatregel van willekeurige afschrijving het komende jaar in te zetten, aangezien kredietverlening aan bedrijven nog steeds zwaar onder druk staat en dat deze maatregel gunstige werking heeft voor de orderportefeuilles van het Nederlandse bedrijfsleven? Zo nee, waarom niet?


 

 

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden