ChristenUnie positief over advies Onderwijsraad

cynthia+ortega+tweede+kamer-610vrijdag 06 april 2012 16:21

De Onderwijsraad is met een advies gekomen over de onderwijsvrijheid en de stichting van scholen. De ChristenUnie is blij dat de Onderwijsraad de meerwaarde van artikel 23 van de Grondwet erkent. De partij hecht grote waarde aan het recht van ouders om een school te stichten en ziet in het advies kansen voor ouders die vanuit een levensbeschouwelijke of specifieke pedagogische invalshoek onderwijs willen aanbieden. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Artikel 23 heeft Nederland veel gebracht: een divers aanbod van levensbeschouwelijk onderwijs, keuzevrijheid voor ouders en kwalitatief goed onderwijs. De ChristenUnie is blij dat de Onderwijsraad de grote waarde van artikel 23 van de Grondwet erkent en niet aan dit artikel wil tornen.”

De ChristenUnie kan zich goed voorstellen dat de Onderwijsraad ruimte wil geven aan ouders voor schoolstichting en om aansluiting te vinden bij ouderlijk initiatief om zelf een bijzondere school of een openbare school te stichten. Dat is de vrijheid van onderwijs die de partij voor ogen heeft. Ortega-Martijn wil echter wel waken voor een te grote versnippering in het onderwijsaanbod. Zij wijst er op dat er al tal van dit soort scholen zijn.

Ortega-Martijn: ,,Laten we goed kijken naar de gevolgen voor het levensbeschouwelijk onderwijs wanneer het richtingbegrip geen bepalende rol meer speelt. Zo staat in het advies dat binnen scholen meer discussie mogelijk zal zijn over invulling van de grondslag en dat ouders in het uiterste geval eigen aanbod kunnen realiseren binnen of buiten het bestaande bestuurlijke verband. Dat zou uitholling betekenen van de grondslagbepaling van een school. De Onderwijsraad spreekt bovendien van aanpassingen in het leerlingenvervoer en van de ontheffing van de leerplicht bij richtingbezwaren. Hier luistert het nauw hoe dit uitwerkt voor scholen met een duidelijke levensbeschouwelijke grondslag.”

Labels
Cynthia Ortega
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > april

Geen berichten gevonden