Ortega-Martijn wil opheldering over effectiviteit schuldhulp

cynthia+ortega+tweede+kamer-61012-04-2012 18:05 12-04-2012 18:05

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten in de media dat de schuldhulpverlening niet naar behoren zou functioneren. Ortega-Martijn: ,,Juist in deze tijden van crisis moeten we mensen met schulden helpen. Het is toch van de zotte dat iemand met schulden aanklopt bij schuldhulpverlening en te horen krijgt dat hij niet geholpen wordt. Ik roep de staatssecretaris op om snel opheldering te geven over de gang van zaken. Als het echt zo is dat 92 van 100 mensen die zich melden met schulden niet geholpen worden, dan moet er nu actie worden ondernomen.”

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de efficiënte van de Nederlandse schuldhulpverlening.

1. Heeft u kennis genomen van de berichten ‘Effectiviteit schuldhulp zwaar onder vuur’1 en ‘Onzichtbare miljoenen, zichtbare schulden’2?

2. Kloppen de genoemde cijfers zoals dat van de honderd mensen die zich met schulden melden er slechts acht van hun schulden af komen, dat voor 70 procent van de aanvragers geen oplossing voor hun schuldproblemen te realiseren is binnen het bestaande schuldhulpproces en dat via de GKB en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen samen nog geen 5 % van alle aanmeldingen voor schuldhulpverlening worden opgelost? Zo nee, wat zijn volgens u dan de juiste cijfers?

3. Heeft u zicht op het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening dat niet in behandeling wordt genomen? Zo ja, om hoeveel aanvragen gaat het en welke redenen liggen ten grondslag aan de weigering? Vindt u het met ons onwenselijk als mensen worden uitgesloten van schuldhulpverlening, terwijl er geen verwijtbare redenen zoals een gebrekkige medewerking van de schuldhebber zijn geweest? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u daarnaast inzicht geven in het totaal dat aan publieke middelen omgaat in de Nederlandse schuldhulpverlening? Is het mogelijk om hierbij een onderscheid te maken in de kosten voor minnelijke schuldhulpverlening en de schuldhulpverlening die via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verloopt?

5. Deelt u de conclusie dat de efficiëntie en transparantie van de schuldhulpverlening te laag is? Welke maatregelen bent u dan bereid te treffen om de efficiëntie en transparantie van de schuldhulpverlening te verbeteren? Zo nee, waarom bent u dan van mening dat de efficiëntie en transparantie van de schuldhulpverlening voldoende is?

6. Bent u van mening dat het minnelijk traject moet worden versterkt om een beter slagingspercentage te realiseren en de doorstroom naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen te verminderen? Welke maatregelen wilt u hiervoor dan nemen? Zo nee, waarom vindt u dit niet wenselijk? 


1
De Stentor, 7 april 2012: ‘Effectiviteit schuldhulp zwaar onder vuur’.

2 De Stentor, 7 april 2012: ‘Onzichtbare miljoenen, zichtbare schulden’.

Labels
Armoede
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > april

Geen berichten gevonden